th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

นายจุฬา สุขมานพ อธิบดีกรมเจ้าท่า ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนทางสถานี Bright TV
(26-02-2558)เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 นายจุฬา  สุขมานพ อธิบดีกรมเจ้าท่า ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนทางสถานี Bright TV ประเด็นเรื่อง มาตรฐานความปลอดภัยโป๊ะเทียบเรือ โครงสร้างที่มีความแข็งแรง ปลอดภัย ศาลาพักผู้โดยสารสามารถรองรับผู้พิการ มีความทันสมัยสวยงาม มีอุปกรณ์ช่วยชีวิตประจำท่าเทียบเรือ และเจ้าหน้าที่ประจำท่าเทียบเรือให้บริการอำนวยความสะดวก เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ใช้บริการสัญจรทางน้ำภาพกิจกรรม:

นายจุฬา  สุขมานพ อธิบดีกรมเจ้าท่า ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนทางสถานี Bright TV   นายจุฬา  สุขมานพ อธิบดีกรมเจ้าท่า ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนทางสถานี Bright TV   นายจุฬา  สุขมานพ อธิบดีกรมเจ้าท่า ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนทางสถานี Bright TV     นายจุฬา  สุขมานพ อธิบดีกรมเจ้าท่า ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนทางสถานี Bright TV  

back to top