th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

โครงการ “รักษ์น้ำ คลายหนาว เพื่อน้อง” ครั้งที่ 2 จังหวัดเลย
(22-12-2557)

กรมเจ้าท่า จัดโครงการ “รักษ์น้ำ คลายหนาว เพื่อน้อง” ครั้งที่ 2 จังหวัดเลย ในวันอังคารที่ 16 ธันวาคม 2557 ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยเป้ากรมเจ้าท่า จัดโครงการ “รักษ์น้ำ คลายหนาว เพื่อน้อง” ครั้งที่ 2 จังหวัดเลย ในวันอังคารที่ 16 ธันวาคม 2557 ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยเป้า โดยเป็นการนำสิ่งของจากการสมทบทุนของบุคลากรกรมเจ้าท่า และการได้รับความสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน โดยมอบให้แก่เยาวชนทั้ง 8 โรงเรียน ในพื้นที่อำเภอเชียงคาน และอำเภปากชม จังหวัดเลย ได้แก่ 
- โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยเป้า
- โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนานกปีด
- โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองแคน
- โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านวังชมภู
- โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนฮิลมาร์พาเบิล
- โรงเรียนบ้านท่าดีหมี
- โรงเรียงบ้านอุมุง
- โรงเรียนบ้านเชียงคาน "วิจิตรวิทยา"


ภาพกิจกรรม:

โครงการ “รักษ์น้ำ คลายหนาว เพื่อน้อง” ครั้งที่ 2 จังหวัดเลย  โครงการ “รักษ์น้ำ คลายหนาว เพื่อน้อง” ครั้งที่ 2 จังหวัดเลย  โครงการ “รักษ์น้ำ คลายหนาว เพื่อน้อง” ครั้งที่ 2 จังหวัดเลย  โครงการ “รักษ์น้ำ คลายหนาว เพื่อน้อง” ครั้งที่ 2 จังหวัดเลย  โครงการ “รักษ์น้ำ คลายหนาว เพื่อน้อง” ครั้งที่ 2 จังหวัดเลย  โครงการ “รักษ์น้ำ คลายหนาว เพื่อน้อง” ครั้งที่ 2 จังหวัดเลย  โครงการ “รักษ์น้ำ คลายหนาว เพื่อน้อง” ครั้งที่ 2 จังหวัดเลย  โครงการ “รักษ์น้ำ คลายหนาว เพื่อน้อง” ครั้งที่ 2 จังหวัดเลย  โครงการ “รักษ์น้ำ คลายหนาว เพื่อน้อง” ครั้งที่ 2 จังหวัดเลย  โครงการ “รักษ์น้ำ คลายหนาว เพื่อน้อง” ครั้งที่ 2 จังหวัดเลย  โครงการ “รักษ์น้ำ คลายหนาว เพื่อน้อง” ครั้งที่ 2 จังหวัดเลย  โครงการ “รักษ์น้ำ คลายหนาว เพื่อน้อง” ครั้งที่ 2 จังหวัดเลย  โครงการ “รักษ์น้ำ คลายหนาว เพื่อน้อง” ครั้งที่ 2 จังหวัดเลย   

back to top