th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

กรมเจ้าท่า สืบสานประเพณีวิถีจีน ไหว้ศาลเจ้าเชื่อมชุมตลาดน้อย พร้อมมอบท่าเทียบเรือ เพื่อชุมชนคลองมอญ
(16-02-2564)วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานพิธีไหว้ศาลเจ้า "จ่งเซียนกง” ศาลที่ประทับของเหล่าเทพเจ้า ที่ได้ปรับปรุงซ่อมแซม ให้มีภูมิสถาปัตย์ เหมาะสม สวยงาม ตามธรรมเนียมชุมชนชาวจีนย่านตลาดน้อย ณบริเวณลานใต้ต้นไทร กรมเจ้าท่าเพื่อให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ประชาชน ชุมชน และนักท่องเที่ยว ได้บูชากราบไหว้ ทั้งนี้ พิธีฯ ไหว้ศาลเจ้าเนื่องในเทศกาลตรุษจีน ในครั้งนี้มี อาจารย์ วิโรจน์ ตั้งวานิช ผู้เชี่ยวชาญด้านพิธีไหว้เจ้าฯ เป็นผู้นำพิธี พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่า และผู้นำชุมชนตลาดน้อยเข้าร่วมพิธีฯภาพกิจกรรม:

กรมเจ้าท่า สืบสานประเพณีวิถีจีน ไหว้ศาลเจ้าเชื่อมชุมตลาดน้อย พร้อมมอบท่าเทียบเรือ เพื่อชุมชนคลองมอญ  กรมเจ้าท่า สืบสานประเพณีวิถีจีน ไหว้ศาลเจ้าเชื่อมชุมตลาดน้อย พร้อมมอบท่าเทียบเรือ เพื่อชุมชนคลองมอญ  กรมเจ้าท่า สืบสานประเพณีวิถีจีน ไหว้ศาลเจ้าเชื่อมชุมตลาดน้อย พร้อมมอบท่าเทียบเรือ เพื่อชุมชนคลองมอญ    กรมเจ้าท่า สืบสานประเพณีวิถีจีน ไหว้ศาลเจ้าเชื่อมชุมตลาดน้อย พร้อมมอบท่าเทียบเรือ เพื่อชุมชนคลองมอญ  กรมเจ้าท่า สืบสานประเพณีวิถีจีน ไหว้ศาลเจ้าเชื่อมชุมตลาดน้อย พร้อมมอบท่าเทียบเรือ เพื่อชุมชนคลองมอญ  กรมเจ้าท่า สืบสานประเพณีวิถีจีน ไหว้ศาลเจ้าเชื่อมชุมตลาดน้อย พร้อมมอบท่าเทียบเรือ เพื่อชุมชนคลองมอญ  กรมเจ้าท่า สืบสานประเพณีวิถีจีน ไหว้ศาลเจ้าเชื่อมชุมตลาดน้อย พร้อมมอบท่าเทียบเรือ เพื่อชุมชนคลองมอญ  กรมเจ้าท่า สืบสานประเพณีวิถีจีน ไหว้ศาลเจ้าเชื่อมชุมตลาดน้อย พร้อมมอบท่าเทียบเรือ เพื่อชุมชนคลองมอญ 

back to top