Buca escort
Umzug Basel
ข่าวผู้บริหาร.

shell indir - takipi satın al ucuz trk - logsuz shell download - instagram followers increase - alanya haberleri - Beğeni

th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

นายกรัฐมนตรี เปิดทดลองเรือโดยสารพลังงานไฟฟ้าลำแรกในแม่น้ำเจ้าพระยา พร้อมเปิดท่าเรือสะพานพุทธ ท่าเรืออัจฉริยะ (Smart Pier) แห่งแรก ให้กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม มอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน
(28-12-2563)นายกรัฐมนตรี เปิดทดลองเรือโดยสารพลังงานไฟฟ้าลำแรกในแม่น้ำเจ้าพระยา พร้อมเปิดท่าเรือสะพานพุทธท่าเรืออัจฉริยะ (Smart Pier) แห่งแรก ให้กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม มอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน

กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม เปิดโครงการทดลองเรือโดยสารพลังงานไฟฟ้าในแม่น้ำเจ้าพระยา MINE SMART FERRY : “MISSION NO EMISSION” River Mass Transit พร้อมเปิดท่าเรือสะพานพุทธยอดฟ้า ท่าเรือ อัจฉริยะ(Smart Pier) โดยกรมเจ้าท่า ร่วมกับ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) พัฒนาเรือโดยสารพลังงานไฟฟ้า MINE Smart Ferry ผลิตด้วยฝีมือคนไทย และดำเนินการจดทะเบียนเรือโดยสารไฟฟ้าลำแรกของประเทศไทย พร้อมนำเทคโนโลยีทันสมัยปรับปรุงท่าเรือสะพานพุทธ ให้เป็น ท่าเรืออัจฉริยะ Smart Pier ส่งเสริมทางเลือกใหม่ในการเดินทางในแม่น้ำเจ้าพระยาที่ไร้มลพิษ โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฯ ในวันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2563 เวลา 12.30 - 16.30 น. ณ ท่าเรือ แคท ทาวเวอร์ กสท. โทรคมนาคม เขตบางรัก และท่าเรือสะพานพุทธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า จากยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่ได้มีการประกาศใช้มาระยะหนึ่งแล้วนั้น หนึ่งในยุทธศาสตร์ที่รัฐบาลใหความสำคัญคือ “ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” ซึ่งในขณะนี้นานาประเทศล้วนให้ความสำคัญต่อสภาพภูมิอากาศของโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทยในขณะนี้ต้องเผชิญปัญหาสภาวะฝุ่นละออง PM 2.5 ซึ่งการพัฒนาเรือโดยสารพลังงานไฟฟ้า MINE Smart Ferry ลำแรกในแม่น้ำเจ้าพระยา และท่าเรืออัจฉริยะ Smart Pier แห่งแรก ในครั้งนี้ นับได้ว่าเป็นการยกระดับการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งทางน้ำ ให้มีมาตรฐานความปลอดภัย ทันสมัย สามารถช่วยลดมลภาวะฝุ่นละออง และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมมอบเป็นของขวัญปีใหม่ 2564 ให้ประชาชนทุกคนเข้าถึงได้ ได้อย่างยั่งยืน

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า จากนโยบายของรัฐบาล ภายใต้การนำของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่กำหนดแผนยุทธศาสตร์ โดยมีเป้าหมายในปี 2573 มุ่งให้ประเทศไทยมีการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 30% ของปริมาณการผลิตยานยนต์ทั้งหมด กระทรวงคมนาคม โดยกรมเจ้าท่า ได้สนองนโยบายดังกล่าว โดยร่วมกับภาคเอกชน ส่งเสริม ผลักดัน ให้มีการยกระดับเรือโดยสารพลังงานไฟฟ้าในแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อให้มีมาตรฐานและปลอดภัย ลดมลพิษทางอากาศ ลดต้นทุนทางด้านพลังงานของประเทศ และมีความพร้อมในการให้บริการฟรีในช่วงการทดลองตั้งแต่ 23 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 14 กุมพาพันธ์ 2564 เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ 2564 ให้กับประชาชน พร้อมกับอีกหนึ่งของขวัญปีใหม่ ที่กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม ได้พัฒนาท่าเรือสะพานพุทธให้เป็นท่าเรืออัจฉริยะแห่งแรกของประเทศ ให้สามารถรองรับทั้งการโดยสารที่ปลอดภัย การบริการทันสมัยทั้งระบบจำหน่ายบัตรโดยสารอัจฉริยะและป้ายแจ้งเวลาเดินเรืออัจฉริยะ พร้อมทั้งการออกแบบท่าเรือตามหลักอารยสถาปัตย์เพื่อให้ทุกคนเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียม ผนวกกับการเชื่อมโยงกับระบบการขนส่งสาธารณะทางบกเป็นการส่งเสริมการเดินทางทางน้ำ และยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนควบคู่กันไปอย่างยั่งยืน นับเป็นก้าวย่างสำคัญในหน้าประวัติศาสตร์ของการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานทางน้ำและการพัฒนาประเทศตามเป้าหมายของรัฐบาล

นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม ได้มีการพัฒนาท่าเรือโดยสาร ในแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อยกระดับการให้บริการแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง ท่าเรือสะพานพุทธ ถือเป็นท่าเรือที่มีที่ตั้งอยู่ระหว่างสะพานประวัติศาสตร์ทั้งสองสะพาน คือ สะพานพระพุทธยอดฟ้า และสะพานพระปกเกล้า อีกทั้งอยู่ใกล้กับไปรษณียาคารที่ทำการไปรษณีย์แห่งแรกของประเทศไทย จึงเป็นที่มาของการออกแบบท่าเรือสะพานพุทธแห่งนี้ ให้มีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม สอดคล้องกับพื้นที่ เชิงประวัติศาสตร์โดยรอบ พร้อมร่วมกับ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ปรับรูปโฉมภายในให้ใช้บริการได้อย่างปลอดภัย สะดวกสบาย ทันสมัย รองรับการเดินทางท่องเที่ยววิถีใหม่ยุค New Normal พร้อมเป็น Smart Pier แห่งแรกในประเทศไทย อาทิ เครื่องแสกนอุณหภูมิอัตโนมัติ , ป้ายอัจฉริยะ แจ้งเวลาเรือเข้าเทียบท่า , เครื่องจำหน่ายบัตรโดยสารอัตโนมัติ , ระบบตรวจสอบเส้นทางการเดินเรือ และตารางเรือ , ระบบความปลอดภัยและตรวจนับความหนาแน่นของผู้โดยสารที่ใช้บริการในแต่ละวัน , ระบบไฟส่องสว่างด้วยระบบโซลาร์เซล ตลอดจนมีความเป็นอารยสถาปัตย์ Friendly Design ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ โดยได้รับการสนับสนุนการสร้างสุขาสาธารณะ ทั้งห้องสุขาชาย – หญิง และห้องสุขาสำหรับผู้พิการ จากมูลนิธิเอสซีจี (SCG) เพื่อร่วมสร้างความมั่นใจในการเป็นท่าเรืออัจฉริยะเพื่อคนทั้งมวล นอกจากนี้ กรมเจ้าท่า ยังได้พัฒนาเรือโดยสารพลังงานไฟฟ้า ในแม่น้ำเจ้าพระยา นวัตกรรมใหม่ของยานยนต์ภาคการขนส่งทางน้ำ ร่วมกับ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ผลักดันให้เกิดขึ้นเพื่อรองรับการให้บริการแก่ประชาชนให้เกิดความสะดวก ประหยัด ปลอดภัย ไร้มลพิษ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ที่สามารถรองรับผู้โดยสารได้ถึง 250 คน และได้รับการจดทะเบียนเป็นเรือโดยสารพลังงานไฟฟ้าเป็นรายแรกของไทย อีกทั้งได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติปี 2563 จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ซึ่งพร้อมทดลองให้บริการฟรี มอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน พร้อมมีแผนพัฒนาเส้นทางการให้บริการจริงจากท่าเรือสะพานพระนั่งเกล้าถึงท่าเรือสาทร ให้เกิดความเชื่อมโยงกับระบบ รถ - ราง – เรือ อาทิ เชื่อมกับระบบรถไฟฟ้า BTS / MRT และรถโดยสารสาธารณะตามนโยบายการคมนาคมไร้รอยต่อ (Seamless Transportation) นำมาซึ่งเป้าหมายเพื่อความสุขที่ยั่งยืนของประชาชน

นาวาโท ปริญญา รักวาทิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อี สมาร์ท ทรานสปอร์ต จำกัด กล่าวว่า สำหรับการให้บริการระยะที่ 1 บริษัทฯ จะเริ่มเก็บค่าโดยสาร 20 บาทตลอดสาย เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 ก.พ. 2564 เป็นเวลา 6 เดือน จากนั้น จะคิดค่าโดยสารตามระยะทาง ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการเสนอให้กรมเจ้าท่าพิจารณาอัตราค่าโดยสารที่เหมาะสม และแผนที่จะ เปิดให้บริการเฟส 2 อีก 3 สายเส้นทาง ภายในเดือนเม.ย. 2564 ประกอบด้วย 1. Urban line เชื่อมต่อไปยังรถไฟฟ้าสายสีม่วง เริ่มที่สถานีพระนั่งเกล้า-สาธร 2. Metro line เชื่อมรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน เริ่มที่สถานีพระราม 7 และ 3. City line เชื่อมรถไฟฟ้าสายสีเขียว ที่สถานีสาทร ส่วนเฟส 3 ภายในเดือนพ.ค. 2564 จะเปิดให้บริการครบสมบูรณ์ทั้ง 3 เส้นทาง โดยจะมีการนำเรือมาให้บริการจำนวนทั้งสิ้น 27 ลำ สำหรับ เรือไฟฟ้าในโครงการ เป็นเรืออลูมิเนียมชนิด Catamaran ความยาวตลอดลำเรือ 23.97 เมตร กว้าง 7 เมตร ลึก 2.30 เมตร กินน้ำลึกบรรทุก 1.30 เมตร ให้การทรงตัวที่ดี ความเร็วน้อย ประหยัดพลังงาน ใช้ระบบขับเคลื่อนไฟฟ้า โดยใช้แบตเตอรี่ลิเธียมไออน ไร้มลภาวะทั้งทางอากาศ ทางน้ำ และทางเสียง เป็นห้องโดยสารปรับอากาศ กว้างขวาง ขึ้น-ลงสะดวกสบาย ทันสมัย และปลอดภัย สามารถรองรับผู้โดยสาร จำนวน 250 คน ความเร็วเดินทางขึ้นอยู่กับความเร่งด่วน ในเวลานั้น โดยมีความเร็วสูงสุด 16 น็อต นอกจากนี้ ได้ติดตั้งสถานีชาร์จไฟแบบ DC Fast Charge ระดับ 4-C สามารถชาร์จเร็วภายใน 15 นาที ความจุแบตเตอรี่ Li-Ion 768 kW-hr เวลาสำหรับใช้งานต่อการชาร์จ 2-4 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับความเร็วในการเดินเรือ ทั้งนี้ จะเปิดให้บริการเรือไฟฟ้าฟรี 2 เดือน เริ่มตั้งแต่ 23 ธ.ค. 2563 - 14 ก.พ. 2564 โดยแบ่งการให้บริการออกเป็น 2 ส่วน คือวันจันทร์-ศุกร์ ให้บริการฟรีจอดรับส่งผู้โดยสาร บริเวณท่าเรือ 11 แห่ง ได้แก่ ท่าเรือพระราม 5 พระราม 7 เกียกกาย บางโพธิ์ เทเวศ พรานนก ปากคลองตลาด ราชวงศ์ กรมเจ้าท่า แคททาวเวอร์ และสาทร ส่วนวันเสาร์ - อาทิตย์ จะให้บริการฟรี เฉพาะท่าเรือ ที่อยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยว จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ ท่าช้าง วัดอรุณฯ วัดกัลยาณมิตร กรมเจ้าท่า และท่าแคททาวเวอร์ เพื่อมอบของขวัญ ปีใหม่ให้กับประชาชนในปี 2564 นี้


ภาพกิจกรรม:

นายกรัฐมนตรี เปิดทดลองเรือโดยสารพลังงานไฟฟ้าลำแรกในแม่น้ำเจ้าพระยา พร้อมเปิดท่าเรือสะพานพุทธ ท่าเรืออัจฉริยะ (Smart Pier) แห่งแรก ให้กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม มอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน  นายกรัฐมนตรี เปิดทดลองเรือโดยสารพลังงานไฟฟ้าลำแรกในแม่น้ำเจ้าพระยา พร้อมเปิดท่าเรือสะพานพุทธ ท่าเรืออัจฉริยะ (Smart Pier) แห่งแรก ให้กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม มอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน  นายกรัฐมนตรี เปิดทดลองเรือโดยสารพลังงานไฟฟ้าลำแรกในแม่น้ำเจ้าพระยา พร้อมเปิดท่าเรือสะพานพุทธ ท่าเรืออัจฉริยะ (Smart Pier) แห่งแรก ให้กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม มอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน  นายกรัฐมนตรี เปิดทดลองเรือโดยสารพลังงานไฟฟ้าลำแรกในแม่น้ำเจ้าพระยา พร้อมเปิดท่าเรือสะพานพุทธ ท่าเรืออัจฉริยะ (Smart Pier) แห่งแรก ให้กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม มอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน  นายกรัฐมนตรี เปิดทดลองเรือโดยสารพลังงานไฟฟ้าลำแรกในแม่น้ำเจ้าพระยา พร้อมเปิดท่าเรือสะพานพุทธ ท่าเรืออัจฉริยะ (Smart Pier) แห่งแรก ให้กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม มอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน  นายกรัฐมนตรี เปิดทดลองเรือโดยสารพลังงานไฟฟ้าลำแรกในแม่น้ำเจ้าพระยา พร้อมเปิดท่าเรือสะพานพุทธ ท่าเรืออัจฉริยะ (Smart Pier) แห่งแรก ให้กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม มอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน  นายกรัฐมนตรี เปิดทดลองเรือโดยสารพลังงานไฟฟ้าลำแรกในแม่น้ำเจ้าพระยา พร้อมเปิดท่าเรือสะพานพุทธ ท่าเรืออัจฉริยะ (Smart Pier) แห่งแรก ให้กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม มอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน  นายกรัฐมนตรี เปิดทดลองเรือโดยสารพลังงานไฟฟ้าลำแรกในแม่น้ำเจ้าพระยา พร้อมเปิดท่าเรือสะพานพุทธ ท่าเรืออัจฉริยะ (Smart Pier) แห่งแรก ให้กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม มอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน  นายกรัฐมนตรี เปิดทดลองเรือโดยสารพลังงานไฟฟ้าลำแรกในแม่น้ำเจ้าพระยา พร้อมเปิดท่าเรือสะพานพุทธ ท่าเรืออัจฉริยะ (Smart Pier) แห่งแรก ให้กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม มอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน  นายกรัฐมนตรี เปิดทดลองเรือโดยสารพลังงานไฟฟ้าลำแรกในแม่น้ำเจ้าพระยา พร้อมเปิดท่าเรือสะพานพุทธ ท่าเรืออัจฉริยะ (Smart Pier) แห่งแรก ให้กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม มอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน  นายกรัฐมนตรี เปิดทดลองเรือโดยสารพลังงานไฟฟ้าลำแรกในแม่น้ำเจ้าพระยา พร้อมเปิดท่าเรือสะพานพุทธ ท่าเรืออัจฉริยะ (Smart Pier) แห่งแรก ให้กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม มอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน  นายกรัฐมนตรี เปิดทดลองเรือโดยสารพลังงานไฟฟ้าลำแรกในแม่น้ำเจ้าพระยา พร้อมเปิดท่าเรือสะพานพุทธ ท่าเรืออัจฉริยะ (Smart Pier) แห่งแรก ให้กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม มอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน  นายกรัฐมนตรี เปิดทดลองเรือโดยสารพลังงานไฟฟ้าลำแรกในแม่น้ำเจ้าพระยา พร้อมเปิดท่าเรือสะพานพุทธ ท่าเรืออัจฉริยะ (Smart Pier) แห่งแรก ให้กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม มอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน  นายกรัฐมนตรี เปิดทดลองเรือโดยสารพลังงานไฟฟ้าลำแรกในแม่น้ำเจ้าพระยา พร้อมเปิดท่าเรือสะพานพุทธ ท่าเรืออัจฉริยะ (Smart Pier) แห่งแรก ให้กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม มอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน  นายกรัฐมนตรี เปิดทดลองเรือโดยสารพลังงานไฟฟ้าลำแรกในแม่น้ำเจ้าพระยา พร้อมเปิดท่าเรือสะพานพุทธ ท่าเรืออัจฉริยะ (Smart Pier) แห่งแรก ให้กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม มอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน  นายกรัฐมนตรี เปิดทดลองเรือโดยสารพลังงานไฟฟ้าลำแรกในแม่น้ำเจ้าพระยา พร้อมเปิดท่าเรือสะพานพุทธ ท่าเรืออัจฉริยะ (Smart Pier) แห่งแรก ให้กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม มอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน  นายกรัฐมนตรี เปิดทดลองเรือโดยสารพลังงานไฟฟ้าลำแรกในแม่น้ำเจ้าพระยา พร้อมเปิดท่าเรือสะพานพุทธ ท่าเรืออัจฉริยะ (Smart Pier) แห่งแรก ให้กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม มอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน  นายกรัฐมนตรี เปิดทดลองเรือโดยสารพลังงานไฟฟ้าลำแรกในแม่น้ำเจ้าพระยา พร้อมเปิดท่าเรือสะพานพุทธ ท่าเรืออัจฉริยะ (Smart Pier) แห่งแรก ให้กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม มอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน  นายกรัฐมนตรี เปิดทดลองเรือโดยสารพลังงานไฟฟ้าลำแรกในแม่น้ำเจ้าพระยา พร้อมเปิดท่าเรือสะพานพุทธ ท่าเรืออัจฉริยะ (Smart Pier) แห่งแรก ให้กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม มอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน  นายกรัฐมนตรี เปิดทดลองเรือโดยสารพลังงานไฟฟ้าลำแรกในแม่น้ำเจ้าพระยา พร้อมเปิดท่าเรือสะพานพุทธ ท่าเรืออัจฉริยะ (Smart Pier) แห่งแรก ให้กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม มอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน  นายกรัฐมนตรี เปิดทดลองเรือโดยสารพลังงานไฟฟ้าลำแรกในแม่น้ำเจ้าพระยา พร้อมเปิดท่าเรือสะพานพุทธ ท่าเรืออัจฉริยะ (Smart Pier) แห่งแรก ให้กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม มอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน  นายกรัฐมนตรี เปิดทดลองเรือโดยสารพลังงานไฟฟ้าลำแรกในแม่น้ำเจ้าพระยา พร้อมเปิดท่าเรือสะพานพุทธ ท่าเรืออัจฉริยะ (Smart Pier) แห่งแรก ให้กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม มอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน  นายกรัฐมนตรี เปิดทดลองเรือโดยสารพลังงานไฟฟ้าลำแรกในแม่น้ำเจ้าพระยา พร้อมเปิดท่าเรือสะพานพุทธ ท่าเรืออัจฉริยะ (Smart Pier) แห่งแรก ให้กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม มอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน  นายกรัฐมนตรี เปิดทดลองเรือโดยสารพลังงานไฟฟ้าลำแรกในแม่น้ำเจ้าพระยา พร้อมเปิดท่าเรือสะพานพุทธ ท่าเรืออัจฉริยะ (Smart Pier) แห่งแรก ให้กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม มอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน 

back to top
 
xxxxxxxx
ankara escort - ankara escort
ataşehir escort ataşehir anadolu yakası escort ankara escort antalya escort antalya escort
kocaeli escort bayan izmit anal yapan escort darıca escort izmit rus escort kocaeli escort bayan gorukle escort gemlik escort bursa escort tuzla escort escort bayan tuzla sınırsız escort tuzla eve gelen escort tuzla otele gelen escort bursa escort escort bayan bursa eve gelen escort görükle escort bayan escort istanbul kadıköy escort ataköy escort bostancı escort göztepe escort avcılar escort kocaeli escort anal yapan escort darıca escort eve gelen escort gebze escort cialis cialis fiyat cialis 100 mg cialis 20 mg viagra ankara escort eryaman escort etlik escort çankaya escort kızılay escort sisli escort kurtuluş escort avrupa yakası escort şirinevler escort pendik escort pendik escort kurtköy eskort pendik escort bayan escort bayan pendik escort kartal escort bayan kaynarca escort kartal escort maltepe escort escort bursa bursa eve gelen escort bursa ucuz escort kartal escort atalar escort cevizli escort esentepe escort topselvi escort yakacik escort ugurmumcu escort karlıktepe escort cavuşoglu escort cumhuriyet escort gumuspinar escort kordonboyu escort orhantepe escort altayçeşme escort aydınevler escort zümrütevler escort gülsuyu escort gülensu escort girne escort başıbüyük escort bağlarbaşı escort idealtepe escort fındıklı escort esenkent escort büyükbakkalköy escort küçükyalı escort şişli escort taksim escort bursa escort seks izle zenci porno izle escort bayan ataşehir escort antalya kemer escort kepez escort antalya türbanlı escort
oyun oyna

flynta 5 mg

flynta 5 mg fiyat

orcafil 5 mg

lifta

degra

sildegra

combo 100 mg

degra 100 mg

vigrande

sinegra

jeligra

lifta 20

vigrande 100 mg

lifta 20 mg

lifta 5 mg

sildegra 100 mg

vigaroo

flynta 20 mg

viagra 100 mg fiyat

orijinal viagra

viagra 100 mg

eczane viagra

viagra sipariş

viagra satın al

viagra nedir

viagra yorum

viagra fiyat

viagra fiyatı 2021

cialis

cialis fiyat

cialis 20 mg

cialis 100 mg

cialis nedir

cialis 5 mg fiyatı

cialis hap

cialis 5 mg

cialis 20 mg eczane fiyatı

cialis 100 mg fiyat

cialis satış