th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

พิธีมอบประกาศนียบัตรและพิธีปิดการอบรมหลักสูตรนักบริหารงานขนส่งทางน้ำรุ่นที่ 7
(16-06-2557)เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2557 กรมเจ้าท่าได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรและพิธีปิดการอบรมหลักสูตรนักบริหารงานขนส่งทางน้ำรุ่นที่ 7 เวลา 13.00 น. ณ ห้องศรีพระยา ชั้นดาดฟ้า อาคาร 2 โดยมี นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานในพิธี

ภาพกิจกรรม:

พิธีมอบประกาศนียบัตรและพิธีปิดการอบรมหลักสูตรนักบริหารงานขนส่งทางน้ำรุ่นที่ 7  พิธีมอบประกาศนียบัตรและพิธีปิดการอบรมหลักสูตรนักบริหารงานขนส่งทางน้ำรุ่นที่ 7  พิธีมอบประกาศนียบัตรและพิธีปิดการอบรมหลักสูตรนักบริหารงานขนส่งทางน้ำรุ่นที่ 7    พิธีมอบประกาศนียบัตรและพิธีปิดการอบรมหลักสูตรนักบริหารงานขนส่งทางน้ำรุ่นที่ 7  พิธีมอบประกาศนียบัตรและพิธีปิดการอบรมหลักสูตรนักบริหารงานขนส่งทางน้ำรุ่นที่ 7 

back to top