th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร

นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “กรมเจ้าท่า รักษ์ทางน้ำ” ประจำปี 2562 พร้อมด้วยนายสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่า (ด้านมาตรฐานการขนส่งทางน้ำ) นายสมพงษ์ จิรศิริเลิศ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ กล่าวรายงาน ในวันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2562
(12-11-2562)


นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า พร้อมด้วยนายสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่า(ส.ส.) และนายกริชเพชร ชัยช่วย รองอธิบดีกรมเจ้าท่า(ม.ฐ.) เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กระทรวงคมนาคม โดยมี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ เป็นประธาน ณ วัดจันทร์กระพ้อ ต.บางเตย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
(01-11-2562)


Page 7 of 45
back to top