th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร

นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วยนายพีรพล ถาวรสุภเจริญ รองปลัดกระทรวงคมนาคม และนายสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่า (ด้านส่งเสริมการขนส่งทางน้ำ) นำคณะผู้แทนจากประเทศไทย ร่วมประชุมสมัชชา IMO สมัยสามัญ ครั้งที่ 31 ณ สำนักงานใหญ่ IMO กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร
(30-11-2562)


นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “กรมเจ้าท่า รักษ์ทางน้ำ” ประจำปี 2562 พร้อมด้วยนายสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่า (ด้านมาตรฐานการขนส่งทางน้ำ) นายสมพงษ์ จิรศิริเลิศ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ กล่าวรายงาน ในวันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2562
(12-11-2562)


Page 6 of 44
back to top