th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร

นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า ตรวจความพร้อม พร้อมมอบนโยบายและแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อทางเดินหายใจเฉียบพลันจากเชื้อไวรัสโคโรน่า โดยสุ่มตรวจเรือวันเดอร์ฟูล เพิร์ล ซึ่งเป็นเรือภัตตาคารและบริการอาหารและเรือเจ้าพระยาริเวอร์ไลน์ เรือโดยสารที่ให้บริการในแม่น้ำเจ้าพระยา
(31-01-2563)


วันที่ 26 ธันวาคม 2562 นายสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่า (ด้านส่งเสริมการขนส่งทางน้ำ) นาย บุญเติม เรณุมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ร่วมให้การต้อนรับ ผู้ตรวจกระทรวงคมนาคม (นายสมัย โชติสกุล) ในกิจกรรม มอบของขวัญให้แก่ประชาชน 2563 ในโครงการ “เสื้อชูชีพเก่าแลกใหม่ ปลอดภัยได้มาตรฐาน” และกิจกรรม ปล่อยแถว บูรณาการ เจ้าหน้าที่ กำกับดูแลและอำนวยสะดวก ปลอดภ้ย นักท่องเที่ยว ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563
(07-01-2563)


Page 5 of 45
back to top