th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร

สำนักมาตรฐานเรือ จัดประชุมพิจารณาร่างกฎข้อบังคับการตรวจเรือสำหรับเรือประมง
(08-07-2558)

สำนักมาตรฐานเรือ จัดประชุมพิจารณาร่างกฎข้อบังคับการตรวจเรือสำหรับเรือประมง โดยมีนางจิราภรณ์ จันทรศิริ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า(ด้านบริหาร) ร่วมในการประชุม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคาร 6 กรมเจ้าท่า วันที่ 8 กรกฎาคม 2558


กรมเจ้าท่า จัดโครงการเยาวชนรักษ์น้ำ รุ่นที่ 35 แม่น้ำท่าจีน อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
(07-07-2558)

กรมเจ้าท่า จัดโครงการเยาวชนรักษ์น้ำ รุ่นที่ 35 แม่น้ำท่าจีน อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ในวันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2558 ณ หอประชุมอำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีเยาวชนจากโรงเรียนในพื้นที่เข้าร่วมโครงการ รุ่นละ 120 คน โครงการได้รับเกียรติจากว่าที่ร้อยตรี สุพีร์พัฒน์ จองพาณิช ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธาน พร้อมด้วยนายสมพงษ์ เพชรนาค ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุพรรณบุรี และนายสุธี วงศ์โต ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 1


กรมเจ้าท่า จัดโครงการเยาวชนรักษ์น้ำ รุ่นที่ 34 บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์
(07-07-2558)

กรมเจ้าท่า จัดโครงการเยาวชนรักษ์น้ำ รุ่นที่ 34 บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ ในวันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมเสือพ่นน้ำ บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีเยาวชนจากโรงเรียนในพื้นที่เข้าร่วมโครงการ รุ่นละ 120 คน


โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2558
(06-07-2558)

ระหว่างวันที่ 6-24 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร 4 ชั้น 6


นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านความปลอดภัย เป็นประธานเปิดการอบรม
(04-07-2558)

นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านความปลอดภัย เป็นประธานเปิดการอบรม "ปฏิญญาสุภาพบุรุษแห่งลุ่มน้ำเจ้าพระยา ว่าด้วยการเดิยเรือเพื่อความปลอดภัย" ครั้งที่ 1/2558 นวันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 1 กรมเจ้าท่า


นายจุฬา สุขมานพ อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานในการจัดประชุมร่วมระหว่างสมาคมการเดินเรือ ที่ได้รับผลกระทบกับโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา
(03-07-2558)

กรมเจ้าท่าโดยสำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ จัดประชุมร่วมระหว่างสมาคมการเดินเรือที่ได้รับผลกระทบกับโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุม1 กรมเจ้าท่า เวลา 09.00 น.


นายจุฬา สุขมานพ อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานในการจัดประชุมผู้มีส่วนได้เสียเพื่อพิจารณาร่างกฎข้อบังคับสำหรับการตรวจเรือ สำหรับเรือประมง
(02-07-2558)

กรมเจ้าท่า โดยสำนักมาตรฐานเรือ จัดประชุมผู้มีส่วนได้เสียเพื่อพิจารณาร่างกฎข้อบังคับสำหรับการตรวจเรือ สำหรับเรือประมง เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุม 1 กรมเจ้าท่า


ฝึกอบรมใช้งานระบบ Single Window @ Marine Department
(26-06-2558)

กำหนดการฝึกอบรมการใช้งานระบบ Single Window @ Marine Department


กระทรวงคมนาคม – กระทรวงเกษตรฯ ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือสนับสนุนสินค้าและผลิตภัณฑ์การเกษตร
(15-06-2558)

นายสมพงษ์ จิรศิริเลิศ เลขานุการกรม กรมเจ้าท่า ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง กระทรวงคมนาคม กับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การสนับสนุนสินค้าและผลิตภัณฑ์การเกษตร ณ อาคารสโมสรและหอประชุม ชั้น 3 กระทรวงคมนาคม วันที่ 15 มิถุนายน 2558


รองอธิบดีกรมเจ้าท่าด้านความปลอดภัย เปิดโครงการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง ซักซ้อมการปฏิบัติตามกฎกระทรวง เรื่อง การปักหลักเขตควบคุมทางน้ำ พ.ศ.2558
(12-06-2558)

นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่าด้านความปลอดภัย เปิดโครงการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง ซักซ้อมการปฏิบัติตามกฎกระทรวง เรื่อง การปักหลักเขตควบคุมทางน้ำ พ.ศ.2558 วันที่ 12 มิ.ย. 58 ณ ห้องศรีพระยา อาคาร2 กรมเจ้าท่า


กรมเจ้าท่า ร่วมแสดงความยินดี โอกาสครบรอบ 54 ปี สถาบันการบินพลเรือน
(04-06-2558)

นางสาวศรีภัทรา หอมชื่น หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ เป็นผู้แทนกรมเจ้าท่า ร่วมแสดงความยินดีกับ นาวาอากาศเอกจิรพล เกื้อด้วง ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันการบินพลเรือน ครบรอบปีที่ 54


กรมเจ้าท่า ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนา บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครบรอบ 55 ปี
(11-05-2558)

นางสาวศรีภัทรา หอมชื่น หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ เป็นผู้แทนกรมเจ้าท่า ร่วมแสดงความยินดีและมอบเงินร่วมร่วมบริจาคเข้า กองทุนเพื่อการกุศล “รักคุณเท่าฟ้า” เนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนาบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครบรอบ 55 ปี เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2558 ณ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ถนนวิภาวดีรังสิต


รองอธิบดีกรมเจ้าท่า(ด้านความปลอดภัย)ประชุมหารือข้อกำหนดการติดตั้งVMS
(06-05-2558)

นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าด้านความปลอดภัย เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการกำหนดระบบติดตามเรือ และกำหนดระยะเวลาการติดตั้งรวมถึงคุณลักษณะของระบบVMS ร่วมกับหน่วยงานราชการและภาคเอกชน ณ ห้องประชุม 1 อาคาร6 ชั้น 3 กรมเจ้าท่า วันที่ 6 พฤษภาคม 2558


การประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ .. ) พ.ศ....
(30-04-2558)

การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ ..)พ.ศ. ...


Page 37 of 44
back to top