Menu

th en

 
 
A+ A A-
ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลักไฟนำพร้อมอุปกรณ์เครื่องหมายการเดินเรือ สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 จังหวัดจันทบุรี จำนวน 2 หลัก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รับฟังคำวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 10 - 15 สิงหาคม 2561)
(10-08-2561)
เอกสารแนบ:


5. ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลักไฟนำ.pdf
6. ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลักไฟนำ.pdf
B1 (1)รายการประกอบแบบหลักไฟนำ 2562.pdf
B1 (2)รายละเอียดแนบท้าย หลักไฟนำ สบ.5 2562.pdf
B1 (3) สพบ3-59 แผ่น1.pdf
B1 (4) สพบ3-59 แผ่น2.pdf
B1 (5 )สพบ3-59 แผ่น3.pdf
B1 (6) สพบ3-59 แผ่น4.pdf
B2 (1) ราคากลาง.pdf
B1 (7) หน่วยงานรับผิดชอบ .pdf


back to top