th en

Menu
 
 
A+ A A-
ประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างที่ปรึกษาติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ในพื้นที่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดชุมพร) ๕ โครงการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
(26-03-2563)เอกสารแนบ:


ประกาศเชิญชวนทั่วไป
เอกสารการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเชิญชวนทั่วไป
ข้อกำหนดที่ต้องปฏิบัติ
เกณฑ์การพิจารณา
ราคากลาง


back to top