th en

Menu
 
 
A+ A A-
ประกาศหน่วยปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำบ้านท่ามะพร้าว จังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล จำนวน ๙,๐๐๐ ลิตร เพื่อใช้กับเรือเจ้าท่า ข.๕ สำหรับการปฏิบัติงานที่หน่วยปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำบ้านท่ามะพร้าว จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(18-09-2562)

ตามที่หน่วยปฏิบัติงานขุดลอกร่องนำ้บ้านท่ามะพร้าว จังหวัดกระบี่ ได้มีโครงการซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล จำนวน ๙,๐๐๐ ลิตร เพื่อใช้กับเรือเจ้าท่า ข.๕ สำหรับการปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำบ้านท่ามะพร้าว จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
น้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล จำนวน ๙,๐๐๐ ลิตร (๑๒.๑๘.๑๕.๐๐) ผู้ได้รับการค้ดเลือกได้แก่  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดนุพรออยล์ (สำนักงานใหญ๋) โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๓๙,๓๑๐.๐๐ บาท 


เอกสารแนบ:


ประกาศน้ำมัน.pdf


back to top