th en

Menu
 
 
A+ A A-
ประกาศหน่วยปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำดระบี่ (ท่าเรือ) จังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ จำนวน 9 รายการ สำหรับเรือเจ้าท่า ข.7 และเรือเจ้าท่า 27 หน่วยปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำกระบี่ (ท่าเรือ) จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(12-09-2562)เอกสารแนบ:


วัสดุ 9 รายการ ยอด 15575.pdf


back to top