Menu

th en

 
 
A+ A A-
ประกาศหน่วยปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำกระบี่ (ร่องใน) อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล จำนวน ๙,๐๐๐ ลิตร เพื่อใช้กับเรือเจ้าท่า ข ๗ และเรือเจ้าท่า ๒๗ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำกระบี่ (ร่องใน) อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่
(09-11-2561)

ตามที่  หน่วยปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำกระบี่ (ร่องใน ) อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ได้มีโครงการ ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล จำนวน ๙,๐๐๐ ลิตร เพื่อใช้กับเรือเจ้าท่า ข.๗ และเรือเจ้าท่า ๒๗ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานขุดลอกร่องนน้ำกระบี่ (ร่องใน) อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โดยวิธรเฉพาะเจาะจง นั้น
น้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล (๑๒.๑๘.๑๖.๐๐) จำนวน ๙,๐๐๐ ลิตร ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกี่ยวข้องการค้าและการเกษตร โดยเสนอราครา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๗๐,๖๓๐ บาทเอกสารแนบ:


ประกาศน้ำมันเชื้อเพลิง 9000 ลิตร.pdf


back to top