Menu

th en

 
 
A+ A A-
ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย ๑๐ หน่วย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาชุมพร ตำบลท่ายาง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วิจารณ์ตั้งแต่วันที่ ๑๐ - ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๑)
(10-10-2561)เอกสารแนบ:


ร่างประกาศ.pdf
ร่างเอกสารประกาศ.pdf
ราคากลางชุมพร 1.pdf
รายการประกอบแบบ ชุมพร.pdf
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น.pdf


back to top