th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

วันคล้ายวันสถาปนากรมทางหลวง ครบรอบ 105 ปี
(01-04-2560)นายสุรชัย บุรพานนทชัย นักเดินเรือชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนเลขานุการกรม เป็นผู้แทนกรมเจ้าท่า ร่วมเป็นเกียรติและมอบกระเช้าดอกไม้ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมทางหลวง ครบรอบ 105 ปี ในวันเสาร์ที่ 1 เมษายน  2560 กรมทางหลวง ภาพกิจกรรม:

วันคล้ายวันสถาปนากรมทางหลวง ครบรอบ 105 ปี  วันคล้ายวันสถาปนากรมทางหลวง ครบรอบ 105 ปี  วันคล้ายวันสถาปนากรมทางหลวง ครบรอบ 105 ปี 

back to top