th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

นายสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านส่งเสริมการขนส่งทางน้ำ ลงพื้นที่ตรวจท่าเทียบเรือซีทรานเฟอร์รี่ ท่าเทียบเรือราชาเฟอร์รี่ เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2560 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
(18-04-2560)นายสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านส่งเสริมการขนส่งทางน้ำ ลงพื้นที่ตรวจท่าเทียบเรือซีทรานเฟอร์รี่ ท่าเทียบเรือราชาเฟอร์รี่ เพื่อตรวจความพร้อมของเรือ อุปกรณ์ประจำเรือ และใบประกาศนียบัตรคนประจำเรือ  เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติในการเดินทางน้ำอย่างปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2560 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานีภาพกิจกรรม:

นายสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านส่งเสริมการขนส่งทางน้ำ ลงพื้นที่ตรวจท่าเทียบเรือซีทรานเฟอร์รี่ ท่าเทียบเรือราชาเฟอร์รี่ เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2560 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  นายสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านส่งเสริมการขนส่งทางน้ำ ลงพื้นที่ตรวจท่าเทียบเรือซีทรานเฟอร์รี่ ท่าเทียบเรือราชาเฟอร์รี่ เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2560 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  นายสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านส่งเสริมการขนส่งทางน้ำ ลงพื้นที่ตรวจท่าเทียบเรือซีทรานเฟอร์รี่ ท่าเทียบเรือราชาเฟอร์รี่ เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2560 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  นายสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านส่งเสริมการขนส่งทางน้ำ ลงพื้นที่ตรวจท่าเทียบเรือซีทรานเฟอร์รี่ ท่าเทียบเรือราชาเฟอร์รี่ เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2560 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  นายสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านส่งเสริมการขนส่งทางน้ำ ลงพื้นที่ตรวจท่าเทียบเรือซีทรานเฟอร์รี่ ท่าเทียบเรือราชาเฟอร์รี่ เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2560 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  นายสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านส่งเสริมการขนส่งทางน้ำ ลงพื้นที่ตรวจท่าเทียบเรือซีทรานเฟอร์รี่ ท่าเทียบเรือราชาเฟอร์รี่ เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2560 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

back to top