Menu

th en

 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร

รจท.(ปภ)ต้อนรับผู้แทนIMOและผู้แทนประเทศASEAN
(12-11-2558)

รองอธิบดีกรมเจ้าท่าด้านความปลอดภัย กล่าวต้อนรับคณะผู้แทนจากองค์การทางทะเลระหว่างประเทศและประเทศสมาชิกอาเซียน


กรมเจ้าท่า จัดการประชุม IMO NORAD
(09-11-2558)

นายปกรณ์ ประเสริฐวงศ์ หัวหน้ากลุ่มสิ่งแวดล้อม สำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ เป็นผู้แทนกรมเจ้าท่า กล่าวต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมการประชุม IMO NORAD Cooperation Programme


Page 30 of 41
back to top