th en

Menu
 
 
A+ A A-

ร่วมแสดงความคิดเห็น.

..
ร่วมแสดงความคิดเห็นร่างพระราชกำหนดการเดินเรือ พ.ศ. .... และร่างพระราชกำหนดเรือไทย พ.ศ. ....


ด้วยกรมเจ้าท่าได้ทำการยกร่างพระราชกำหนดการเดินเรือ พ.ศ. .... และร่างพระราชกำหนดเรือไทย พ.ศ. .... เพื่อเสนอเป็นกฎหมายตามบทบัญญัติมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการจัดทำและเสนอร่างกฎหมายตามบทบัญญัติมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 อธิบดีกรมเจ้าท่าจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

กำหนดให้ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นเป็นระยะเวลาสิบห้าวัน โดยวิธีรับฟังผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมเจ้าท่า http://www.md.go.th/ หรือ http://www.lawamendment.go.th/ และติดประกาศไว้ ณ ที่ทำการกรมเจ้าท่า ถนนโยธา แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ หรือร่วมแสดงความคิดเห็น และตอบกลับได้ที่สำนักกฎหมาย E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


เอกสารแนบ :


ประกาศกรมเจ้าท่าที่ 88/2560 เรื่องการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชกำหนดการเดินเรือ พ.ศ. .... และร่างพระราชกำหนดเรือไทย พ.ศ. ....
แบบแสดงความคิดเห็นร่างพระราชกำหนดการเดินเรือ พ.ศ. .... และร่างพระราชกำหนดเรือไทย พ.ศ. ....
ร่าง พรก.การเดินเรือ พ.ศ. ...
ร่าง พรก. เรือไทย พ.ศ. ...

ความคิดเห็นที่ 1
โดย พรสุข สุขเจริญ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (25/06/2560)

ข้าพเจ้าเห็นด้วยกับ พรบ. การเดินเรือในน่านน้ำไทย ฉบับที่ 17/2560 ที่จะนำมาเพื่อควบคุมไม่ให้เกิดการรุกล้ำลำน้ำสาธารณะ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ แต่ไม่เห็นด้วยที่นำมาใช้เพื่อกำจัดวิถีชุมชนริมน้ำ จากการเอาบทเฉพาะกาลมาบังคับใช้ โดยอ้างความผิดจากอดีตมาใช้ในบทลงโทษต่อประชาชน

ความคิดเห็นที่ 2
โดย ประยุทธ์ พ่อคุณไง This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (16/06/2560)

ล่าสุด กรมเจ้าท่าใช้ช่องว่างทางกฎหมายระหว่างอดีตจนถึงปัจจุบัน เพื่อบังคับให้คนจนตาดำๆ ที่มีบ้านริมฝั่งน้ำ ต้องรื้อบ้าน เพียงเพราะบังคับใช้กฎหมายของกรมเจ้าท่าใหม่ ทั้งที่อดีตเปนศตวรรษ ปล่อยให้เขาอยู่กันตั้งอต่บรรพบุรุษ. แต่พออยากจะสร้างผลงานขึ้นมา ก้อมาใช้ช่องโหว่ตรงนี้ บังคับ ขุดรีด ผลักภาระให้ประชาชน ให้ต้องเสียเงินรื้อบ้าน ทั้งที่พวกเขาไม่รู้ว่าตรงไหนคือที่ของกรมเจ้าท่า และไม่มีการให้ความรู้ ทั้งด้านขอบเขตพื้นที่และเรื่องกฎหมาย แก่ประชาชนด้วยซ้ำ แล้วอยู่ดีดีจะให้ประชาชนต้องมารับภาระต้นทุนตรงนี้ มันทุเรศอย่างยิ่ง ผมว่า เราควรปรับระบบบริหารราชการแผ่นดินใหม่ได้แล้ว. ถ้าอยากบังคับใช้กฎหมายเข้มงวดขึ้น.อย่าผลักภาระให้ปชช. แต่ควรเอาผิดกับขี้ข้าราชการทั้งกรม ที่เคยปล่อยให้มันหละหลวม บานปลาย มาจนบัดนี้ ก่อนที่จะโยนขี้ให้ประชาชนรับผิดชอบนะ. สรุปนะครับ ผมอยากให้คุณรู้จักคำว่ามนุษยธรรม และความรับผิดชอบต่อความผิดของตัวเองบ้าง อย่าใช้กฎหมายและอำนาจที่มี ทำให้ประชาชนเดือดร้อน เพราะความหละหลวมในอดีตของคุณเองด้วย คุณควรจะมีมาตราอนุโลมสำหรับบ้านเรือนที่สร้างรุกล้ำก่อนปีที่กฎหมายจะบังคับ ไม่ใช่ผลักภาระให้แก่ลูกหลานคนในอดีต เพื่อหวังจะงาบทรัพย์สินกลับคืนสู่รัฐโดยไม่สมควร และขอย้ำว่า ความผิดเรื่องการสร้างบ้านของประชาชนตาดำๆ ที่รุกล้ำเขตที่ดินของกรมเจ้าท่า มันคือความผิดของคุณ ไม่ใชาของประชาชน

ความคิดเห็นที่ 3
โดย เจ้าของเรือไทย This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (08/09/2560)

ขอให้เปิชำระค่าธรรมเนียมการรายงานเรือเข้าออกผ่านธนาคารได้ ขอบคุณครับ

ความคิดเห็นที่ 4
โดย ภาวนุช This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (27/01/2561)

เห็นด้วยกับความคิดเห็นที่ 1 ค่ะร่วมแสดงความคิดเห็น / ให้ข้อมูลเพิ่มเติม

  ชื่อ นามสกุล *

  e-mail *

  ความคิดเห็น*


  รหัสความปลอดภัย *
VBBTMD

  กรอกรหัสความปลอดภัย *

* ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน