th en

Menu
 
 
A+ A A-

สำนักนำร่อง (สนร.)

:- ขอแจ้งเจ้าพนักงานนนำร่อง ขอมีใบอนุญาตผู้นำร่องพิเศษ (สำหรับร่องน้ำ)

Documents
ระยะเวลาการนำร่องเรือ เขตท่าเรือมาบตาพุด 75 Kilobytes 08-09-2014
ระยะเวลาการนำร่องเรือ เขตท่าเรือกรุงเทพ 141 Kilobytes 08-09-2014
งานรับ ส่งเอกสาร 165 Kilobytes 08-09-2014
ขั้นตอนการแจ้งขอใช้บริการนำร่องทุกเขตท่า 254 Kilobytes 08-09-2014
การวางมัดจำค่านำร่อง 171 Kilobytes 08-09-2014
การนำร่องเรือเขตท่าเรือศรีราชา 102 Kilobytes 08-09-2014
การนำร่องเรือเขตท่าเรือน้ำลึกภูเก็ต 111 Kilobytes 08-09-2014
การนำร่องเรือเขตท่าเรือกรุงเทพ 95 Kilobytes 08-09-2014
การนำร่องเขตท่าเรือจังหวัดสงขลา 56 Kilobytes 08-09-2014
การชำระเงินค่าจ้างนำร่อง 97 Kilobytes 08-09-2014
การจัดทำใบแจ้งให้ชำระเงิน 74 Kilobytes 08-09-2014
การขอเปลี่ยนใบอนุญาตผู้นำร่องพิเศษ (เปลี่ยนลำ) 162 Kilobytes 08-09-2014
การขอมีใบอนุญาตผู้นำร่องพิเศษ 212 Kilobytes 08-09-2014
กระบวนการการนำร่องเรือเขตท่าเรือศรีราชา 363 Kilobytes 09-09-2014