Buca escort
likit Umzug Basel
ข่าวผู้บริหาร.

shell indir - takipi satın al ucuz trk - logsuz shell download - instagram followers increase - alanya haberleri - Beğeni

th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

กรมเจ้าท่า จัดประชุมคณะทำงานศูนย์ดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนของกรมเจ้าท่า
(05-10-2564)จากนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคม โดยท่านศักดิ์สยาม  ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ในการให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาต่อเรื่องร้องเรียนของประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อน ในวันนี้ ( วันที่ 5 ตุลาคม 2564 ) นายภูริพัฒน์  ธีระกุลพิศุทธิ์ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านปลอดภัย ได้เป็นประธาน
ในการประชุมคณะทำงานศูนย์ดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนของกรมเจ้าท่า ตามคำสั่งกรมเจ้าท่าที่ 348/2559 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2559 เป็นการประชุมเพื่อรับทราบถึงข้อร้องเรียนของปีงบประมาณ 2564 (1 ต.ค.2563-10 ก.ย.2564) จำนวน 35 เรื่อง พิจารณาแผนการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนประจำปีงบประมาณ 2565 และทบทวนคำสั่งคณะทำงานศูนย์ดำเนินการ
ต่อเรื่องร้องเรียนของกรมเจ้าท่า มีผู้อำนวยการสำนัก/กอง ส่วนกลาง พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 10 อาคาร 162 ปี กรมเจ้าท่า

          ทั้งนี้ การจัดประชุมคณะทำงานฯ เพื่อให้การดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนของกรมเจ้าท่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส ตลอดจนเป็นการบรรเทาและเยียวยาความเดือดร้อนของประชาชนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐานเดียวกัน ภาพกิจกรรม:

กรมเจ้าท่า จัดประชุมคณะทำงานศูนย์ดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนของกรมเจ้าท่า     กรมเจ้าท่า จัดประชุมคณะทำงานศูนย์ดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนของกรมเจ้าท่า     กรมเจ้าท่า จัดประชุมคณะทำงานศูนย์ดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนของกรมเจ้าท่า     กรมเจ้าท่า จัดประชุมคณะทำงานศูนย์ดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนของกรมเจ้าท่า     กรมเจ้าท่า จัดประชุมคณะทำงานศูนย์ดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนของกรมเจ้าท่า     กรมเจ้าท่า จัดประชุมคณะทำงานศูนย์ดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนของกรมเจ้าท่า     กรมเจ้าท่า จัดประชุมคณะทำงานศูนย์ดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนของกรมเจ้าท่า     กรมเจ้าท่า จัดประชุมคณะทำงานศูนย์ดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนของกรมเจ้าท่า    

back to top
 
xxxxxxxx