Buca escort
likit Umzug Basel
ข่าวผู้บริหาร.

shell indir - takipi satın al ucuz trk - logsuz shell download - instagram followers increase - alanya haberleri - Beğeni

th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

กรมเจ้าท่า ผนึกพลังภาคเอกชน เดินหน้าโครงการห้องน้ำสุขสโมสรให้บริการห้องน้ำสาธารณะทุกท่าเรือโดยสารในแม่น้ำเจ้าพระยา
(24-06-2564)กรมเจ้าท่า ผนึกพลังภาคเอกชน เดินหน้าโครงการห้องน้ำสุขสโมสรให้บริการห้องน้ำสาธารณะทุกท่าเรือโดยสารในแม่น้ำเจ้าพระยา

 

        กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม ได้รับการสนับสนุนการสร้างสุขาจากบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ  จำกัด (มหาชน) เป็นการร่วมกันดำเนินโครงการ “ห้องน้ำสุขสโมสรทุกท่าเรือในแม่น้ำเจ้าพระยา” เพื่อยกระดับท่าเรือโดยสารในด้านการอำนวยความสะดวก
ให้กับประชาชนและผู้ใช้บริการเดินทางทางน้ำ สร้างแรงจูงใจให้ประชาชนใช้ระบบขนส่งสาธารณะทางน้ำเพิ่มมากขึ้น ลดปัญหาการจราจรทางบก และประหยัดเวลาการเดินทางได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

          นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า เปิดเผยว่า กรมเจ้าท่า มีภารกิจพัฒนาท่าเรือโดยสารในแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อให้บริการระบบขนส่งสาธารณะที่มีความสะดวก ปลอดภัยให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่สัญจรทางน้ำ เนื่องจากการเดินทางทางน้ำเป็นทางเลือกที่มีความสะดวกรวดเร็ว รวมทั้งช่วยลดปัญหาการจราจรติดขัดในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งกรมเจ้าท่าได้ดำเนินโครงการห้องน้ำสุขสโมสร เพื่อให้บริการห้องน้ำสาธารณะบริเวณท่าเรือโดยสารในแม่น้ำเจ้าพระยา โดยออกแบบห้องน้ำเป็นอารยสถาปัตย์ (Friendly Design) คำนึงถึงการใช้งานเป็นหลัก สามารถอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนทุกเพศ ทุกวัย รองรับสังคมผู้สูงวัย และส่งเสริมสิทธิผู้พิการเพื่อให้บริการห้องน้ำสาธารณะแก่ผู้เดินทางทางน้ำบริเวณท่าเรือท่าช้าง โดยขอรับความร่วมมือการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานราชการและภาคเอกชน ในการก่อสร้างห้องน้ำเพื่อให้บริการแก่ประชาชน

 

          ปัจจุบันในแม่น้ำเจ้าพระยา มีท่าเรือให้บริการจำนวน 40 ท่าเรือ ได้ดำเนินการก่อสร้างห้องน้ำแล้วเสร็จพร้อมเปิดให้บริการจำนวน 8 ท่าเรือ ได้แก่ ท่าเรือสาทร ท่าเรือกรมเจ้าท่า ท่าเรือสะพานพุทธ ท่าเรือสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า ท่าเรือเทเวศร์ ท่าเรือสะพานพระราม 7 ท่าเรือนนทบุรีและท่าเรือพระนั่งเกล้า นอกจากนี้ได้รับการจัดสรรงบประมาณและอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างอีก 5 ท่าเรือ ได้แก่ ท่าเรือราชินี ท่าเรือท่าช้าง ท่าเรือเกียกกาย ท่าเรือบางโพ และท่าเรือพายัพ ซึ่งท่าเรือดังกล่าวเป็นท่าเรือที่มีจุดเชื่อมต่อสำคัญ จึงต้องเร่งดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จ นอกจากนี้กรมเจ้าท่ายังมีแผนที่จะดำเนินการให้มีห้องน้ำในทุกท่าเรือในแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อให้บริการผู้โดยสารที่เดินทางทางน้ำเพิ่มเติม อีก 17 ท่า ซึ่งจะครอบคลุมพื้นที่ตั้งแต่ท่าเรือปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี ถึง ท่าเรือวัดราชสิงขร กรุงเทพมหานคร เมื่อก่อสร้างห้องน้ำแล้วเสร็จ จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและผู้ใช้บริการที่เดินทางทางน้ำบริเวณท่าเรือโดยสาร เป็นการจูงใจให้ประชาชนหันมาเดินทางทางน้ำเพิ่มมากขึ้น พร้อมช่วยลดปัญหาการจราจร
ทางบกต่อไป

 

 ภาพกิจกรรม:

กรมเจ้าท่า ผนึกพลังภาคเอกชน เดินหน้าโครงการห้องน้ำสุขสโมสรให้บริการห้องน้ำสาธารณะทุกท่าเรือโดยสารในแม่น้ำเจ้าพระยา  กรมเจ้าท่า ผนึกพลังภาคเอกชน เดินหน้าโครงการห้องน้ำสุขสโมสรให้บริการห้องน้ำสาธารณะทุกท่าเรือโดยสารในแม่น้ำเจ้าพระยา  กรมเจ้าท่า ผนึกพลังภาคเอกชน เดินหน้าโครงการห้องน้ำสุขสโมสรให้บริการห้องน้ำสาธารณะทุกท่าเรือโดยสารในแม่น้ำเจ้าพระยา    กรมเจ้าท่า ผนึกพลังภาคเอกชน เดินหน้าโครงการห้องน้ำสุขสโมสรให้บริการห้องน้ำสาธารณะทุกท่าเรือโดยสารในแม่น้ำเจ้าพระยา  กรมเจ้าท่า ผนึกพลังภาคเอกชน เดินหน้าโครงการห้องน้ำสุขสโมสรให้บริการห้องน้ำสาธารณะทุกท่าเรือโดยสารในแม่น้ำเจ้าพระยา  กรมเจ้าท่า ผนึกพลังภาคเอกชน เดินหน้าโครงการห้องน้ำสุขสโมสรให้บริการห้องน้ำสาธารณะทุกท่าเรือโดยสารในแม่น้ำเจ้าพระยา  กรมเจ้าท่า ผนึกพลังภาคเอกชน เดินหน้าโครงการห้องน้ำสุขสโมสรให้บริการห้องน้ำสาธารณะทุกท่าเรือโดยสารในแม่น้ำเจ้าพระยา  กรมเจ้าท่า ผนึกพลังภาคเอกชน เดินหน้าโครงการห้องน้ำสุขสโมสรให้บริการห้องน้ำสาธารณะทุกท่าเรือโดยสารในแม่น้ำเจ้าพระยา  กรมเจ้าท่า ผนึกพลังภาคเอกชน เดินหน้าโครงการห้องน้ำสุขสโมสรให้บริการห้องน้ำสาธารณะทุกท่าเรือโดยสารในแม่น้ำเจ้าพระยา  กรมเจ้าท่า ผนึกพลังภาคเอกชน เดินหน้าโครงการห้องน้ำสุขสโมสรให้บริการห้องน้ำสาธารณะทุกท่าเรือโดยสารในแม่น้ำเจ้าพระยา  กรมเจ้าท่า ผนึกพลังภาคเอกชน เดินหน้าโครงการห้องน้ำสุขสโมสรให้บริการห้องน้ำสาธารณะทุกท่าเรือโดยสารในแม่น้ำเจ้าพระยา 

back to top
 
xxxxxxxx