Buca escort
likit Umzug Basel
ข่าวผู้บริหาร.

shell indir - takipi satın al ucuz trk - logsuz shell download - instagram followers increase - alanya haberleri - Beğeni

th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

อธิบดีกรมเจ้าท่า รายงานความคืบหน้าโครงการสำคัญพื้นที่ภาคอีสาน ในการตรวจราชการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
(19-06-2564)ฉบับที่ 57/2564

อธิบดีกรมเจ้าท่า รายงานความคืบหน้าโครงการสำคัญพื้นที่ภาคอีสาน
ในการตรวจราชการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม


           นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า พร้อมด้วย นายสมพงษ์ จิรศิริเลิศ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านปฏิบัติการ
นาย
ภูริพัฒน์ ธีระกุลพิสุทธิ์ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านปลอดภัย ร่วมให้การต้อนรับ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการ จังหวัดสุรินทร์  โดยเป็นการลงพื้นที่เพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการต่างๆของหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงคมนาคม อาทิ โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สาย สร.6052 อ่างเก็บน้ำห้วยเสนงบ้านละเอาะ อำเภอเมืองสุรินทร์ และพื้นที่ทางหลวง หมายเลข 2077 ตอนควบคุม 0101 สุรินทร์ - อำเภอลำดวนพร้อมรับฟังสรุปการดำเนินโครงการสำคัญเร่งด่วน จากกรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท กรมการขนส่งทางบกและกรมเจ้าท่า


          อธิบดีกรมเจ้าท่า นายวิทยา ยาม่วง เปิดเผยภายหลังจากการตรวจราชการว่า ในส่วนของการบรรยายสรุปฯ
ได้มอบหมายให้ นายวิเชียร เปมานุกรรักษ์ ผู้อำนวยสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่
7 เป็นผู้บรรยายสรุปผลการเนินการตามนโยบาย ที่ตนได้กำหนดนโยบายการพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พัฒนาแหล่งน้ำ สร้างอีสานเขียว ท่องเที่ยวปลอดภัย วิถีใหม่ชุมชนโดยมอบหมายให้ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 7 และสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาร่วมกับสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 8 เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ

         ด้านการวางแผนและปฏิบัติการขุดลอก รวมทั้งฟื้นฟู บำรุงรักษาทางน้ำ แม่น้ำ ลำคลองในพื้นที่ โดยจัดทำแผนงาน
ขุดลอกและตรวจสอบปริมาณวัสดุขุดลอก รวมทั้งออกแบบคันดินป้องกันตลิ่งและขอบฝั่ง ภายใต้โครงการขุดลอกต่างตอบแทน เป้าหมายในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1,200,000 ลูกบาศก์เมตร หากบรรลุตามเป้าหมายจะประหยัดงบประมาณ 66,000,000 ล้านบาท และสามารถเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำ ได้ 1,200,000  ลูกบาศก์เมตร ในส่วนสำนักงานพัฒนา
และบำรุงรักษาทางน้ำ
8 จะดำเนินการในพื้นที่ที่จำเป็นต้องดำเนินการพัฒนาทางน้ำที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถ
หาผู้ร่วมดำเนินการพัฒนาทางน้ำได้  กรมเจ้าท่า ภายใต้โครงการขุดลอกต่างตอบแทน การดำเนินการในปีงบประมาณ
2564
ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ มีหน่วยงานท้องถิ่นร่วมดำเนินโครงการ จำนวนทั้งสิ้น
3 แห่ง บริเวณแม่น้ำมูล ท้องที่ตำบลกุดขาคีม ตำบลหนองบัว ตำบลแก ซึ่งได้รับใบอนุญาตให้ขุดลอกจากกรมเจ้าท่าเรียบร้อย ปริมาณวัสดุขุดลอกที่ได้รับอนุญาต 413,332.50 ลูกบาศก์เมตร

         ด้านการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ได้ดำเนินกิจกรรมปลูกต้นไม้ร่วมกับชุมชนในพื้นที่โครงการขุดลอกต่างตอบแทน
และสนับสนุนต่อยอดด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ที่มีศักยภาพ ด้านพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหลังวิกฤตการณ์โควิด19 คลี่คลาย  กรมเจ้าท่าร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลสวาย และวิสาหกิจชุมชนห้วยระไซร์ จัดระเบียบแพโดยสารตามมาตรฐาน
และเป็นไปตามกฎหมายของกรมเจ้าท่า เพื่อความปลอดภัยของประชาชนและ
นักท่องเที่ยว และจะดำเนินการในทะเลสาบ
ทุ่งกุลา อำเภอชุมพลบุรี เป็นลำดับต่อไป

“..กรมเจ้าท่า..มุ่งมั่นพัฒนา..เพื่อความสุขของประชาชน...ภาพกิจกรรม:

อธิบดีกรมเจ้าท่า รายงานความคืบหน้าโครงการสำคัญพื้นที่ภาคอีสาน ในการตรวจราชการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม  อธิบดีกรมเจ้าท่า รายงานความคืบหน้าโครงการสำคัญพื้นที่ภาคอีสาน ในการตรวจราชการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม  อธิบดีกรมเจ้าท่า รายงานความคืบหน้าโครงการสำคัญพื้นที่ภาคอีสาน ในการตรวจราชการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม    อธิบดีกรมเจ้าท่า รายงานความคืบหน้าโครงการสำคัญพื้นที่ภาคอีสาน ในการตรวจราชการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม  อธิบดีกรมเจ้าท่า รายงานความคืบหน้าโครงการสำคัญพื้นที่ภาคอีสาน ในการตรวจราชการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม  อธิบดีกรมเจ้าท่า รายงานความคืบหน้าโครงการสำคัญพื้นที่ภาคอีสาน ในการตรวจราชการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม  อธิบดีกรมเจ้าท่า รายงานความคืบหน้าโครงการสำคัญพื้นที่ภาคอีสาน ในการตรวจราชการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม  อธิบดีกรมเจ้าท่า รายงานความคืบหน้าโครงการสำคัญพื้นที่ภาคอีสาน ในการตรวจราชการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 

back to top
 
xxxxxxxx