Buca escort
likit Umzug Basel
ข่าวผู้บริหาร.

shell indir - takipi satın al ucuz trk - logsuz shell download - instagram followers increase - alanya haberleri - Beğeni

th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

อธิบดีกรมเจ้าท่า ลงพื้นที่คลองแสนแสบ ตรวจเข้มมาตรการโควิดทางน้ำ เน้นย้ำไม่มีการยืนเบียดกันภายในเรืออย่างเด็ดขาด
(13-05-2564)อธิบดีกรมเจ้าท่า ลงพื้นที่คลองแสนแสบ ตรวจเข้มมาตรการโควิดทางน้ำ เน้นย้ำไม่มีการยืนเบียดกันภายในเรืออย่างเด็ดขาด

นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า พร้อมคณะฯ ลงพื้นที่คลองแสนแสบ ณ ท่าเรือทองหล่อ ตรวจเข้มมาตรการโควิด เน้นย้ำไม่มีการยืนเบียดกันภายในเรืออย่างเด็ดขาด พร้อมสั่งการเจ้าหน้าที่ประจำท่าเทียบเรือ ดำเนินตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส “โควิด - 19” โดยเคร่งครัดอย่างต่อเนื่อง ที่สำคัญการ์ดห้ามตก เพื่อลดโอกาสการแพร่กระจายของเชื้อ ในวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ณ คลองแสนแสบ

นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า เปิดเผยว่า กรมเจ้าท่า ในฐานะหน่วยงานกำกับ ดูแล การเดินทางทางน้ำ จากการลงพื้นที่ตรวจมาตรการป้องกันในคลองแสนแสบ ได้เน้นย้ำเน้นย้ำห้ามไม่ให้ผู้โดยสารยืนเบียดกันภายในเรืออย่างเด็ดขาด โดยได้สั่งการกำชับเจ้าหน้าที่ประจำท่าเทียบเรือ ในแม่น้ำเจ้าพระยาและคลองแสนแสบ ให้ดำเนินการมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อโรคในการเดินทางทางน้ำอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้โดยสาร ดังนี้
๑. ตั้งจุดคัดกรองตามมาตรการป้องกัน โควิด-19 ประจำท่าเรือในแม่น้ำเจ้าพระยาและคลองแสนแสบ เพื่อตรวจวัดอุณหภูมิผู้โดยสาร พร้อมทั้งมีจุดบริการเจลแอลกอฮอล์แก่ประชาชน
๒. ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือให้ผู้โดยสารเรือทุกคนสวมใส่หน้ากากอนามัยป้องกันขณะโดยสารเรือ และขณะรอขึ้น-ลงเรือ ให้ยืนเว้นระยะห่างตามจุดกำหนด (social distancing)
๓. ขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการ จัดจุดให้บริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และทำความสะอาด บริเวณตัวเรือ และที่นั่ง เพื่อป้องกันเชื้อโรคเป็นประจำหลังให้บริการทุกครั้ง
๔. กำชับให้พนักงานขนส่งประจำท่า แจ้งกำชับให้ผู้โดยสาร ที่ใช้บริการ เว้นระยะห่างอย่างน้อย ๑ เมตร บริเวณท่าเทียบเรือและพื้นที่ให้บริการ พร้อมทั้งกำชับผู้ประกอบการให้ดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดโดยเคร่งครัด และปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข D-M-H-T-T อย่างต่อเนื่อง

กรมเจ้าท่า ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคมาโดยตลอด โดยเข้มงวดในด้านการอำนวยความสะดวกความปลอดภัย การตั้งจุดคัดกรองประจำท่าเทียบเรือ รวมถึงการทำความสะอาดท่าเรือ และตัวเรือเป็นประจำ เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้โดยสาร รวมถึงการดูความเคลื่อนไหวประชาชนผู้ใช้บริการผ่านจากกล้อง cctv กรมเจ้าท่า หากพบมีความหนาแน่นให้สั่งห้ามเจ้าหน้าที่ประจำท่าเทียบเรือห้ามมิให้ผู้โดยสารลงเรือและใช้บริการเรือลำถัดไป นอกจากนี้ กรมเจ้าท่าได้ขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการให้เพิ่มเที่ยวเรือตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ - ๐๘.๓๐ น. และช่วงเย็น ตั้งแต่เวลา ๑๖.๓๐ - ๑๘.๓๐ น. โดยเพิ่มความถี่เรือเข้ารับ - ส่ง ผู้โดยสารจากปกติ ๕-๗ นาที/ลำ เป็น ๒-๓ นาที/ลำ เพื่อลดความแออัดทั้งในเรือและบนท่าเรือเป็นไปตามมาตรการเว้นระยะห่าง ซึ่งกรมเจ้าท่ามีความห่วงใยต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดที่มีความรุนแรง และแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว พร้อมทั้งขอความร่วมมือประชาชนโปรดเชื่อฟังเจ้าหน้าที่และปฏิบัติตามมาตรป้องกันไวรัส “โควิด-19” โดยเคร่งครัด
____________________________
12 พฤษภาคม 2564
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม
โทรศัพท์ 02-233-1311-3 ต่อ 285
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


ภาพกิจกรรม:

อธิบดีกรมเจ้าท่า ลงพื้นที่คลองแสนแสบ ตรวจเข้มมาตรการโควิดทางน้ำ เน้นย้ำไม่มีการยืนเบียดกันภายในเรืออย่างเด็ดขาด  อธิบดีกรมเจ้าท่า ลงพื้นที่คลองแสนแสบ ตรวจเข้มมาตรการโควิดทางน้ำ เน้นย้ำไม่มีการยืนเบียดกันภายในเรืออย่างเด็ดขาด  อธิบดีกรมเจ้าท่า ลงพื้นที่คลองแสนแสบ ตรวจเข้มมาตรการโควิดทางน้ำ เน้นย้ำไม่มีการยืนเบียดกันภายในเรืออย่างเด็ดขาด  อธิบดีกรมเจ้าท่า ลงพื้นที่คลองแสนแสบ ตรวจเข้มมาตรการโควิดทางน้ำ เน้นย้ำไม่มีการยืนเบียดกันภายในเรืออย่างเด็ดขาด  อธิบดีกรมเจ้าท่า ลงพื้นที่คลองแสนแสบ ตรวจเข้มมาตรการโควิดทางน้ำ เน้นย้ำไม่มีการยืนเบียดกันภายในเรืออย่างเด็ดขาด  อธิบดีกรมเจ้าท่า ลงพื้นที่คลองแสนแสบ ตรวจเข้มมาตรการโควิดทางน้ำ เน้นย้ำไม่มีการยืนเบียดกันภายในเรืออย่างเด็ดขาด  อธิบดีกรมเจ้าท่า ลงพื้นที่คลองแสนแสบ ตรวจเข้มมาตรการโควิดทางน้ำ เน้นย้ำไม่มีการยืนเบียดกันภายในเรืออย่างเด็ดขาด  อธิบดีกรมเจ้าท่า ลงพื้นที่คลองแสนแสบ ตรวจเข้มมาตรการโควิดทางน้ำ เน้นย้ำไม่มีการยืนเบียดกันภายในเรืออย่างเด็ดขาด  อธิบดีกรมเจ้าท่า ลงพื้นที่คลองแสนแสบ ตรวจเข้มมาตรการโควิดทางน้ำ เน้นย้ำไม่มีการยืนเบียดกันภายในเรืออย่างเด็ดขาด  อธิบดีกรมเจ้าท่า ลงพื้นที่คลองแสนแสบ ตรวจเข้มมาตรการโควิดทางน้ำ เน้นย้ำไม่มีการยืนเบียดกันภายในเรืออย่างเด็ดขาด 

back to top
 
xxxxxxxx