Buca escort
likit Umzug Basel
ข่าวผู้บริหาร

shell indir - takipi satın al ucuz trk - logsuz shell download - instagram followers increase - alanya haberleri - Beğeni

th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร

กรมเจ้าท่า โดยฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม จัดกิจกรรม
(02-04-2557)

เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๗ เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมีหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์ จากโรงพยาบาลตำรวจ


กรมเจ้าท่า โดยสำนักมาตรฐานทะเบียนเรือ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านทะเบียนเรือ รุ่นที่ 1
(24-03-2557)

ระหว่างวันที่ 24 -25 มีนาคม 2557 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 26 - 27 มีนาคม 2557 โดยมีนายศรศักดิ์ แสนสมบัติ


กรมเจ้าท่า จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) การจัดทำแผนสร้างความก้าวหน้าในสายงานในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักนำร่องและผู้อำนวยการศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี
(25-03-2557)

โดยมีนายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านความปลอดภัย เป็นประธานเปิดการประชุม เมื่อวันอังคารที่ 25 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 6 ชั้น 3


กรมเจ้าท่า โดยนางสาวศรีภัทรา หอมชื่น หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม เป็นผู้แทนกรมเจ้าท่าเข้าร่วม แสดงความยินดีกับกิจการรถไฟ
(26-03-2557)

เนื่องในโอกาสเป็นวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 117 ปี เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2557 ณ สถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง)


นางสาวศรีภัทรา หอมชื่น หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ เป็นผู้แทนอธิบดีกรมเจ้าท่า ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อน แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
(25-02-2557)

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา วิทยุกระจายเสียงไทยครบรอบ ๘๔ ปี ในวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย


นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานเปิดการอบรม โครงการฝึกอบรม หลักสูตร นักปฏิบัติงาน ขนส่งทางน้ำ รุ่นที่ ๙
(03-03-2557)

ระหว่างวันที่ ๓ - ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ กรมเจ้าท่า และจังหวัดสมุทรสงคราม ในวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๗


กรมเจ้าท่า จัดโครงการเยาวชนรักษ์น้ำ รุ่นที่ 29 ลำจักราช อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
(21-02-2557)

เมื่อวันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 ณ โรงเรียนพิมายวิทยา อำเภอพิมาย โดยมีนางจิราภรณ์ จันทรศิริ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธาน


กรมเจ้าท่า จัดประชุมการนำเสนอแนวทางการพัฒนากรมเจ้าท่า โดยมีผู้บริหารทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
(10-02-2557)

เข้าร่วมประชุมและนำเสนอแนวทางการพัฒนากรมเจ้าท่า เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 13.00 น. - 17.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคาร 6


กรมเจ้าท่า โดยสำนักงานเลขานุการกรม จัดกิจกรรมบรรยายธรรมะ ในหัวข้อ
(10-02-2557)

ให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ โดยมี ศ.ดร.พันเอก ณธีพัฒน์ ชัชพนธ์รัตน์ (อดีตฑูตทหารบก) เป็นวิทยากรบรรยายฯ เมื่อวันที่ 10 ก.พ. 57 เวลา 09.00 น. - 12.00 น. ณ ห้องประชุมศรี พระยา อาคาร 2 ชั้นดาดฟ้า


Page 46 of 46
back to top
 
xxxxxxxx