th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศกรมเจ้าท่าที่ 80/2557 เรื่อง รับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง)
(31-03-2557)

สมัครทางอินเทอร์เน็ต http://jobs.md.go.th (ตามเอกสารเเนบ)
กำหนดรับสมัคร  01 พฤษภาคม 2557 ถึง 08 พฤษภาคม 2557

เอกสารแนบ:


เอกสารแนบ


สมัครทางอินเทอร์เน็ต http://jobs.md.go.th (ตามเอกสารเเนบ)
กำหนดรับสมัคร  01 พฤษภาคม 2557 ถึง 08 พฤษภาคม 2557