th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศกรมเจ้าท่าที่ 78/2557 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ ประจำสถานีวิทยุกระจายเสียงในสังกัดกรมเจ้าท่า
(31-03-2557)


เอกสารแนบ:


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบปี 57