th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศกรมเจ้าท่าที่ 70/2557 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 1)
(28-03-2557)

สถานที่รับสมัคร  สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 1 เลขที่ 189 ซอยสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

เอกสารแนบ:


รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 1)


สถานที่รับสมัคร  สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 1 เลขที่ 189 ซอยสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่