th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศกรมเจ้าท่าที่ 76/2557 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 7)
(27-03-2557)

สถานที่รับสมัคร     สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 7 เลขที่ 526 ถนนมีชัย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

เอกสารแนบ:


รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 7)


สถานที่รับสมัคร     สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 7 เลขที่ 526 ถนนมีชัย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย