th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศกรมเจ้าท่าที่ 75/2557 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 6)
(27-03-2557)

สถานที่รับสมัคร     สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 6 เลขที่ 57/6 ถนนพาสเภตรา ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

เอกสารแนบ:


ins25570403164905.pdf


สถานที่รับสมัคร     สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 6 เลขที่ 57/6 ถนนพาสเภตรา ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี