th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศกรมเจ้าท่าที่ 73/2557 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 4)
(27-03-2557)

สถานที่รับสมัคร    สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 4 เลขที่ 1/7-35 ถนนแหลมสนอ่อน ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

เอกสารแนบ:


รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 4)


สถานที่รับสมัคร    สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 4 เลขที่ 1/7-35 ถนนแหลมสนอ่อน ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา