th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศกรมเจ้าท่าที่ 72/2557 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 3)
(26-03-2557)

สถานที่รับสมัคร   สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 3 เลขที่ 703 ถนนประสิทธิพัฒนา ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม


เอกสารแนบ:


รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 3)


สถานที่รับสมัคร   สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 3 เลขที่ 703 ถนนประสิทธิพัฒนา ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม