th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศกรมเจ้าท่าที่ 74/2557 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 5)
(26-03-2557)

สถานที่รับสมัคร  สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 5 อาคารสำนักงานนำร่องภูเก็ต ถนนศักดิเดช ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

เอกสารแนบ:


รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป


สถานที่รับสมัคร  สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 5 อาคารสำนักงานนำร่องภูเก็ต ถนนศักดิเดช ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต