th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศกรมเจ้าท่าที่ 186/2563 เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานตรวจเรือปฏิบัติการ
(11-09-2563)


เอกสารแนบ:


ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกตำแหน่งเจ้าพนักงานตรวจเรือปฏิบัติการ.pdf