th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบเเข่งขันได้ในตำแหน่งหนึ่งของกรมเจ้าท่าไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับคัดเลือกในตำแหน่งอื่นของกรมเจ้าท่าที่ 1/2562 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมในตำแหน่งนักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ (ด้านนโยบายและแผนงาน) กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง
(19-08-2562)


เอกสารแนบ:


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน นโยบายและแผน.pdf