th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันฯ ที่ 1/2561 เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
(09-11-2561)


เอกสารแนบ:


ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันฯ ที่ 1/2561