Buca escort

sakarya escort sakarya escort serdivan escort sakarya escort webmaster forum serdivan escort serdivan escort serdivan escort kuşadası escort nevşehir escort
escort bayan kayseri escort nevşehir escort ankara escort rokettube sakarya escort adapazarı escort akyazı escort erenler escort ferizli escort hendek escort karasu escort sapanca escort serdivan escort söğütlü escort
anadolu yakasi escort
ข่าวผู้บริหาร.

th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่าด้านโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำ เป็นประธานในการประชุมติดตามงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑และการเตรียมการงบประมาณในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ในวันพุธที่ ๑๖พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมป่าสัก อาคาร ๖ ชั้น ๓ กรมเจ้าท่า
(16-05-2561)นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่าด้านโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำ เป็นประธานในการประชุมติดตามงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑และการเตรียมการงบประมาณในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ได้พิจารณาเกี่ยวกับรายการงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา,เรื่องเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ที่ลงนามในสัญญาแล้ว,ความพร้อมของงาน/โครงการภายใต้กรอบคำขอที่ได้รับจัดสรร(เบื้องต้น) ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ และการลงนาม (MOU) เพื่อการดำเนินงานโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณของปี พ.ศ.๒๕๖๒ ในวันพุธที่ ๑๖พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมป่าสัก อาคาร ๖ ชั้น ๓ กรมเจ้าท่า

ภาพกิจกรรม:

นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่าด้านโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำ เป็นประธานในการประชุมติดตามงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑และการเตรียมการงบประมาณในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ในวันพุธที่ ๑๖พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมป่าสัก อาคาร ๖ ชั้น ๓ กรมเจ้าท่า  นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่าด้านโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำ เป็นประธานในการประชุมติดตามงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑และการเตรียมการงบประมาณในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ในวันพุธที่ ๑๖พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมป่าสัก อาคาร ๖ ชั้น ๓ กรมเจ้าท่า  นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่าด้านโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำ เป็นประธานในการประชุมติดตามงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑และการเตรียมการงบประมาณในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ในวันพุธที่ ๑๖พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมป่าสัก อาคาร ๖ ชั้น ๓ กรมเจ้าท่า  นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่าด้านโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำ เป็นประธานในการประชุมติดตามงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑และการเตรียมการงบประมาณในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ในวันพุธที่ ๑๖พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมป่าสัก อาคาร ๖ ชั้น ๓ กรมเจ้าท่า  นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่าด้านโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำ เป็นประธานในการประชุมติดตามงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑และการเตรียมการงบประมาณในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ในวันพุธที่ ๑๖พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมป่าสัก อาคาร ๖ ชั้น ๓ กรมเจ้าท่า  นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่าด้านโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำ เป็นประธานในการประชุมติดตามงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑และการเตรียมการงบประมาณในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ในวันพุธที่ ๑๖พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมป่าสัก อาคาร ๖ ชั้น ๓ กรมเจ้าท่า 

back to top