Buca escort

sakarya escort sakarya escort serdivan escort sakarya escort webmaster forum serdivan escort serdivan escort serdivan escort
escort bayan kayseri escort nevşehir escort ankara escort rokettube sakarya escort adapazarı escort akyazı escort erenler escort ferizli escort hendek escort karasu escort sapanca escort serdivan escort söğütlü escort
ข่าวผู้บริหาร.

th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปรับปรุงตำแหน่งในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(28-03-2561)นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปรับปรุงตำแหน่งในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 28-29 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมท่าจีน ชั้น 4 อาคาร 1 กรมเจ้าท่า โดยมี นายสุรชัย บุรพานนทชัย เลขานุการกรม เป็นผู้กล่าวรายงาน ทั้งนี้ ในการอบรมเป็นการกำหนดตำแหน่งประเภทวิชาการในสายงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำแนกเป็น 4 กลุ่มงาน ดังนี้ 1.กลุ่มงานด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ 2.กลุ่มงานด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี 3.กลุ่มงานด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและการแพทย์ 4.กลุ่มงานด้านวิทยาศาสตร์การเกษตร ซึ่งจัดขึ้นโดยฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม และได้รับเกียรติจาก นางปานจิต จินดากุล ข้าราชการบำนาญ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นวิทยากรมอบความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่า ทั้งจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน 51 คน

ภาพกิจกรรม:

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปรับปรุงตำแหน่งในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปรับปรุงตำแหน่งในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปรับปรุงตำแหน่งในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปรับปรุงตำแหน่งในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

back to top