Buca escort

sakarya escort sakarya escort serdivan escort sakarya escort webmaster forum serdivan escort serdivan escort serdivan escort
escort bayan kayseri escort nevşehir escort ankara escort rokettube sakarya escort adapazarı escort akyazı escort erenler escort ferizli escort hendek escort karasu escort sapanca escort serdivan escort söğütlü escort
ข่าวผู้บริหาร.

th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า (ด้านโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำ) เป็นประธานในการประชุม เรื่อง การกำหนดแนวทางการดำเนินการและเร่งรัดติดตามการแก้ไขให้บริการเรือเฟอร์รี่เกาะสมุย ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมแม่น้ำท่าจีน ชั้น 4 อาคาร 1 กรมเจ้าท่า
(02-03-2561)นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า (ด้านโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำ) เป็นประธานในการประชุม เรื่อง การกำหนดแนวทางการดำเนินการและเร่งรัดติดตามการแก้ไขให้บริการเรือเฟอร์รี่เกาะสมุย โดยมีผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานเรือ ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานทะเบียนเรือ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และผู้ประกอบการเรือเฟอร์รี่เข้าร่วมประชุม ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมแม่น้ำท่าจีน ชั้น 4 อาคาร 1 กรมเจ้าท่า 

ในการประชุมเป็นแผนการพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการของผู้ประกอบการเรือเฟอร์รี่ระหว่างดอนสัก - เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
โดยรองอธิบดีกรมเจ้าท่าได้เน้นย้ำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการติดตามการปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการของผู้ประกอบการเรือเฟอร์รี่ให้เป็นไปตามแผนที่ได้เสนอไว้
โดยในที่ประชุมได้มีการกำหนดแนวทางการตรวจสอบและเร่งรัดการดำเนินการปรับปรุงการให้บริการด้านท่าเทียบเรือ อาทิ การออกตรวจและสำรวจท่าเทียบเรือเฟอร์รี่เกาะสมุย โดยมีกำหนดให้มีการปรับปรุงท่าเทียบเรือเพื่อความปลอดภัยระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2561 , การหารือแนวทางการตรวจสอบและเร่งรัดการดำเนินการปรับปรุงการให้บริการด้านตัวเรือ โดยแบ่งคณะทำงานออกเป็น 2 ชุด ในการตรวจสอบเรือเฟอร์รี่ ทั้งยังกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินและแบบฟอร์มบันทึกผลเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน , การหารือแนวการดำเนินการปรับปรุงการให้บริการด้านคนประจำเรือ เพื่อทำการอบรมคนประจำเรือให้มีความรู้และความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว ระหว่างวันที่ 14-15 มีนาคม 2561 ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยในการให้บริการ จะต้องมีความพร้อมในทุกๆ ด้านทั้งเรือ ท่าเรือ และคนประจำเรือ ก่อนเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561 เพื่อรองรับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ใช้บริการเป็นจำนวนมาก


ภาพกิจกรรม:

นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า (ด้านโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำ) เป็นประธานในการประชุม เรื่อง การกำหนดแนวทางการดำเนินการและเร่งรัดติดตามการแก้ไขให้บริการเรือเฟอร์รี่เกาะสมุย ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมแม่น้ำท่าจีน ชั้น 4 อาคาร 1 กรมเจ้าท่า   นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า (ด้านโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำ) เป็นประธานในการประชุม เรื่อง การกำหนดแนวทางการดำเนินการและเร่งรัดติดตามการแก้ไขให้บริการเรือเฟอร์รี่เกาะสมุย ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมแม่น้ำท่าจีน ชั้น 4 อาคาร 1 กรมเจ้าท่า   นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า (ด้านโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำ) เป็นประธานในการประชุม เรื่อง การกำหนดแนวทางการดำเนินการและเร่งรัดติดตามการแก้ไขให้บริการเรือเฟอร์รี่เกาะสมุย ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมแม่น้ำท่าจีน ชั้น 4 อาคาร 1 กรมเจ้าท่า     นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า (ด้านโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำ) เป็นประธานในการประชุม เรื่อง การกำหนดแนวทางการดำเนินการและเร่งรัดติดตามการแก้ไขให้บริการเรือเฟอร์รี่เกาะสมุย ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมแม่น้ำท่าจีน ชั้น 4 อาคาร 1 กรมเจ้าท่า  

back to top