th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร) และคณะผู้บริหารกระทรวงคมนาคม ติดตามความก้าวหน้าการบริหารจัดการท่าเทียบเรืออเนกประสงค์คลองใหญ่ จังหวัดตราด ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561
(09-02-2561)รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร) และคณะผู้บริหารกระทรวงคมนาคม ติดตามความก้าวหน้าการบริหารจัดการท่าเทียบเรืออเนกประสงค์คลองใหญ่ จังหวัดตราด ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561โดยมีนายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมเจ้าท่า นายภิมุข ประยูรพรหม ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 6 นายกริชเพชร ชัยช่วย ผู้อำนวยการสำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ นายวรรณชัย บุตรทองดี ผู้อำนวยการสำนักวิศวกรรม นายณัฐชัย พลกล้า ผู้เชี่ยวชาญวิชาชีพด้านการพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ และคณะผู้บริหารกรมเจ้าท่า ให้การต้อนรับ พร้อมบรรยายสรุปการพัฒนาท่าเทียบเรือ และความก้าวหน้าการบริหารจัดการท่าเทียบเรือในปัจจุบัน เพื่อเตรียมความพร้อมในการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ จังหวัดจันทบุรี และการตรวจราชการโครงข่ายคมนาคมเพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ในพื้นที่จังหวัดตราด

ภาพกิจกรรม:

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร) และคณะผู้บริหารกระทรวงคมนาคม ติดตามความก้าวหน้าการบริหารจัดการท่าเทียบเรืออเนกประสงค์คลองใหญ่ จังหวัดตราด ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร) และคณะผู้บริหารกระทรวงคมนาคม ติดตามความก้าวหน้าการบริหารจัดการท่าเทียบเรืออเนกประสงค์คลองใหญ่ จังหวัดตราด ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร) และคณะผู้บริหารกระทรวงคมนาคม ติดตามความก้าวหน้าการบริหารจัดการท่าเทียบเรืออเนกประสงค์คลองใหญ่ จังหวัดตราด ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร) และคณะผู้บริหารกระทรวงคมนาคม ติดตามความก้าวหน้าการบริหารจัดการท่าเทียบเรืออเนกประสงค์คลองใหญ่ จังหวัดตราด ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร) และคณะผู้บริหารกระทรวงคมนาคม ติดตามความก้าวหน้าการบริหารจัดการท่าเทียบเรืออเนกประสงค์คลองใหญ่ จังหวัดตราด ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561   

back to top