th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วยนายชาติชาย ทิพย์สุนาวี ปลัดกระทรวงคมนาคม และคณะผู้บริหารกระทรวงคมนาคม รับฟังการบรรยายโครงการที่สำคัญในพื้นที่ EEC ของแต่ละหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม โดยมีนายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำ เข้าร่วมประชุม ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมแขวงทางหลวงตราด
(09-02-2561)นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วยนายชาติชาย ทิพย์สุนาวี ปลัดกระทรวงคมนาคม และคณะผู้บริหารกระทรวงคมนาคม รับฟังการบรรยายโครงการที่สำคัญในพื้นที่ EEC ของแต่ละหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม โดยมีนายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำ พร้อมด้วยนายวรรณชัย บุตรทองดี ผู้อำนวยการกองวิศวกรรม ผู้เชี่ยวชาญวิชาชีพด้านการพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาตราด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมแขวงทางหลวงตราด สำนักงานทางหลวงที่ 14 กรมทางหลวงโดยมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกรมเจ้าท่าในเรื่องเกี่ยวกับการขุดลอกร่องน้ำบางปะกง ซึ่งรองอธิบดีกรมเจ้าท่า ได้รายงานในที่ประชุมว่าภาคเอกชนเสนอให้กรมเจ้าท่าดำเนินการขุดลอกร่องน้ำบางปะกงให้มีความลึก 11 เมตร ซึ่งกรมเจ้าท่าจะต้องดำเนินการศึกษาความเหมาะสมในทุกมิติ รวมทั้งยังได้รายงานในประเด็นอื่นๆ เพิ่มเติม อาทิ การขยายเส้นทางเดินเรือระหว่างบางปู จังหวัดสมุทรปราการ ไปท่าเทียบเรือแหลมทวด จังหวัดสุราษฎร์ธานี และการบริหารท่าเทียบเรืออเนกประสงค์คลองใหญ่ จังหวัดตราด โดยเบื้องต้นกรมเจ้าท่าได้รับมอบอำนาจจากกรมธนารักษ์ เมื่อเดือนธันวาคม 2560 ซึ่งกรมเจ้าท่าจะเร่งรัดดำเนินการต่อไป

ภาพกิจกรรม:

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วยนายชาติชาย ทิพย์สุนาวี ปลัดกระทรวงคมนาคม และคณะผู้บริหารกระทรวงคมนาคม รับฟังการบรรยายโครงการที่สำคัญในพื้นที่ EEC ของแต่ละหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม โดยมีนายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำ เข้าร่วมประชุม ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมแขวงทางหลวงตราด  นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วยนายชาติชาย ทิพย์สุนาวี ปลัดกระทรวงคมนาคม และคณะผู้บริหารกระทรวงคมนาคม รับฟังการบรรยายโครงการที่สำคัญในพื้นที่ EEC ของแต่ละหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม โดยมีนายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำ เข้าร่วมประชุม ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมแขวงทางหลวงตราด  นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วยนายชาติชาย ทิพย์สุนาวี ปลัดกระทรวงคมนาคม และคณะผู้บริหารกระทรวงคมนาคม รับฟังการบรรยายโครงการที่สำคัญในพื้นที่ EEC ของแต่ละหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม โดยมีนายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำ เข้าร่วมประชุม ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมแขวงทางหลวงตราด  นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วยนายชาติชาย ทิพย์สุนาวี ปลัดกระทรวงคมนาคม และคณะผู้บริหารกระทรวงคมนาคม รับฟังการบรรยายโครงการที่สำคัญในพื้นที่ EEC ของแต่ละหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม โดยมีนายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำ เข้าร่วมประชุม ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมแขวงทางหลวงตราด  นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วยนายชาติชาย ทิพย์สุนาวี ปลัดกระทรวงคมนาคม และคณะผู้บริหารกระทรวงคมนาคม รับฟังการบรรยายโครงการที่สำคัญในพื้นที่ EEC ของแต่ละหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม โดยมีนายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำ เข้าร่วมประชุม ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมแขวงทางหลวงตราด  นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วยนายชาติชาย ทิพย์สุนาวี ปลัดกระทรวงคมนาคม และคณะผู้บริหารกระทรวงคมนาคม รับฟังการบรรยายโครงการที่สำคัญในพื้นที่ EEC ของแต่ละหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม โดยมีนายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำ เข้าร่วมประชุม ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมแขวงทางหลวงตราด  นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วยนายชาติชาย ทิพย์สุนาวี ปลัดกระทรวงคมนาคม และคณะผู้บริหารกระทรวงคมนาคม รับฟังการบรรยายโครงการที่สำคัญในพื้นที่ EEC ของแต่ละหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม โดยมีนายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำ เข้าร่วมประชุม ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมแขวงทางหลวงตราด  นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วยนายชาติชาย ทิพย์สุนาวี ปลัดกระทรวงคมนาคม และคณะผู้บริหารกระทรวงคมนาคม รับฟังการบรรยายโครงการที่สำคัญในพื้นที่ EEC ของแต่ละหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม โดยมีนายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำ เข้าร่วมประชุม ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมแขวงทางหลวงตราด   

back to top