Buca escort

sakarya escort sakarya escort serdivan escort sakarya escort webmaster forum serdivan escort serdivan escort serdivan escort kuşadası escort
escort bayan kayseri escort nevşehir escort ankara escort rokettube sakarya escort adapazarı escort akyazı escort erenler escort ferizli escort hendek escort karasu escort sapanca escort serdivan escort söğütlü escort
anadolu yakasi escort
ข่าวผู้บริหาร.

th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

กรมเจ้าท่า จัดเทศน์มหาชาติมหาเวสสันดรชาดกทางน้ำ ครั้งประวัติศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
(05-04-2558)

กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม จัดกิจกรรมเทศน์มหาชาติมหาเวสสันดรชาดกทางน้ำ ครั้งที่ 3 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 กิจกรรมจัดในวันเสาร์ที่ 4 เมษายน 2558 ณ เรือริเวอร์ไซด์ R3 โดยมีสมเด็จพระธีรญาณมุนี เจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร เป็นองค์ประธานฝ่ายสงฆ์         กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม จัดกิจกรรมเทศน์มหาชาติมหาเวสสันดรชาดกทางน้ำ ครั้งที่ 3 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 กิจกรรมจัดในวันเสาร์ที่      4 เมษายน 2558 ณ เรือริเวอร์ไซด์ R3 โดยมีสมเด็จพระธีรญาณมุนี เจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร เป็นองค์ประธานฝ่ายสงฆ์
         เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 กรมเจ้าท่า จึงจัดกิจกรรมเทศน์มหาชาติมหาเวสสันดรชาดกทางน้ำ ครั้งที่ 3 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศล     การแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และการเชิดชู สืบสานพระพุทธศาสนา มีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมครั้งนี้อย่างกว้างขวางทั่วถึง โดยรูปแบบการเทศน์มหาชาติมหาเวสสันดรชาดกทางน้ำ 13 กัณฑ์ 1000 พระคาถา จากกรมเจ้าท่าถึงวัดโบสถ์ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี และจากวัดโบสถ์ถึงกรมเจ้าท่า บนเรือริเวอร์ไซด์ R3 ในวันเสาร์ที่ 4 เมษายน 2558 ทั้งนี้ รายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยสุดแต่พระราชอัธยาศัย 
สำหรับตำนานการเทศน์มหาชาติมหาเวสสันดรชาดกทางน้ำ ถือเป็นการเทศน์ในประวัติศาสตร์การเทศน์ในเรือครั้งที่ 3ของประเทศ ซึ่งไม่เคยมีหน่วยงานใดจัดการเทสน์ทางน้ำมาก่อน ถือกันว่าใครได้ฟังเทศน์มหาชาติจนครบทุกกัณฑ์ จะได้รับอานิสงส์ยิ่งใหญ่ น้ำมนต์ที่ตั้งไว้ในพิธีเทศน์ถือเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ กรมเจ้าท่า จึงจัดการเทศน์มหาชาติฯ ทางน้ำ 13 กัณฑ์ 1000 พระคาถา
    1.  กัณฑ์ทศพร 19 พระคาถา ผู้บูชากัณฑ์ จะได้รับทรัพย์สมบัติดังปรารถนา
    2.  กัณฑ์หิมพานต์ 134 พระคาถา ผู้บูชากัณฑ์ ย่อมได้สิ่งปรารถนาทุกประการ ได้ไปบังเกิดในสุคติโลกสวรรค์ เสวยสมบัติอันโอฬาร อันบริบูรณ์ด้วยทรัพย์ศฤงคารบริวารมากมาย
    3.  กัณฑ์ทานกัณฑ์ 209 พระคาถา ผู้บูชาทานกัณฑ์ จะบริบูรณ์ด้วยแก้วแหวนเงินทอง
    4.  กัณฑ์วนประเวศน์ 57 พระคาถา ผู้บูชากัณฑ์ จะได้รับสุขทั้งโลกนี้และโลกหน้า เฉลียวฉลาด
    5.  กัณฑ์ชูชก 79 พระคาถา ผู้บูชากัณฑ์ จะได้บังเกิดในตระกูลกษัตริย์ ประกอบด้วยสมบัติ อันงดงามกว่าชนทั้งหลาย จะเจรจาปราศรัยไพเราะ        เสนาะโสต
    6.  กัณฑ์จุลพน 35 พระคาถา ผู้บูชากัณฑ์ แม้จะบังเกิดในภพใดๆ จะเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยทรัพย์บริวาร
    7.  กัณฑ์มหาพน 80 พระคาถา ผู้บูชากัณฑ์ จะได้เสวยสมบัติในดาวดึงห์เทวโลก มีทรัพย์ศฤงคาร บริวารมหาศาล 8. กัณฑ์กุมาร 101 พระคาถา ผู้บูชากัณฑ์ ย่อมประสบความสำเร็จในสิ่งที่พึงปรารถนา 
    9. กัณฑ์มัทรี 90 พระคาถา ผู้บูชากัณฑ์ จะสมบูรณ์ด้วยทรัพย์สมบัติ เป็นผู้มีอายุยืนยาว รูปโฉมงดงาม
  10. กัณฑ์สักกบรรพ 43 พระคาถา ผู้บูชากัณฑ์ จะได้เป็นผู้เจริญด้วยลาภ ยศ จตุรพิธพรทั้ง 4 ตลอดกาล
  11. กัณฑ์มหาราช  69 พระคาถา ผู้บูชากัณฑ์ จะได้มนุษยสมบัติ สวรรค์สมบัติ และนิพพานสมบัติ
  12. กัณฑ์ฉกษัตริย์ 36 พระคาถา ผู้บูชากัณฑ์ จะเป็นผู้เจริญด้วยจตุรพิธพรทั้ง 4 คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ  
  13. กัณฑ์นครกัณฑ์ 48 พระคาถา ผู้บูชากัณฑ์ จะได้เป็นผู้บริบูรณ์ด้วยวงศ์ญาติ ปราศจากโรคาพาธทั้งปวง จะทำการใดๆ ก็พร้อมเพรียงกัน ยังการงานนั้นๆ ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
             การเดินทางโดยเรือริเวอร์ไซค์ R3 ผู้บริหาร เจ้าภาพกัณฑ์ ผู้ร่วมเดินทาง ผู้มีจิตศรัทธา สื่อมวลชนพร้อมกันที่กรมเจ้าท่า  ในเวลา 07.00 น. ประธานที่ปรึกษาฝ่ายสงฆ์ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประธานในพิธีเดินทางถึงกรมเจ้าท่า จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และทำพิธีเปิดกรวย ถวายบังคมพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากนั้นเปิดการเทศน์มหาชาติมหาเวสสันดรชาดกฯ เวลา 08.30 น. เรือริเวอร์ไซค์ฯ ออกเดินทาง จากกรมเจ้าท่า ไปตามลำน้ำตลอดเส้นทางแม่น้ำเจ้าพระยา เริ่มการเทศน์มหาชาติฯ จำนวน 13 กัณฑ์ 1000 พระคาถา ( ภาษาบาลีทำนองหลวง )       โดยพระมหากิตติศักดิ์ โคตมสิสฺโส (ศ.สียวน) วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร และการเทศน์ทำนองหลวง – ราษฎร์ กัณฑ์ที่ 1 – 5 โดยพระปลัดวิทยา วิสุทธาจาโร วัดเทพากร และพระครูสังฆวิชัย วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร  เมื่อเดินทางถึงวัดโบสถ์ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี รับประทานอาหารกลางวัน ณ ศาลาท่าน้ำวัดโบสถ์ และปล่อยปลา จำนวน 6๐,000 ตัว บริเวณท่าน้ำวัดโบสถ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล นอกจากนี้ ผู้ร่วมเดินทางยังมีโอกาสได้สักการะบูชาพระพุทธโสธรองค์ใหญ่ และสมเด็จพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) ก่อนการเดินทางลิ่งเรือฟังเทศน์มหาชาติมหาเวชสันดรชาดก กัณฑ์ที่ 6 – 13 เทศน์ทำนองหลวง – ราษฎร์ 2 ธรรมาสน์ โดยพระมหากิตติศักดิ์ โคตมสิสฺโส (ศ.สียวน) วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร และพระปลัดวิทยา วิสุทธาจาโร วัดเทพากร เวลา16.00 น. เมื่อเดินทางถึงริมฝั่งตรงข้ามพระบรมมหาราชวัง (ทอดสมอเรือ) มีพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป ทำพิธีเจริญชัยมงคลคาถาถวายเป็นพระราชกุศล และเดินทางต่อไปยังกรมเจ้าท่า     อธิบดีกรมเจ้าท่า มอบของที่ระลึกแสดงความขอบคุณผู้เป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์ และผู้มีจิตศรัทธา เป็นอันเสร็จสิ้นกิจกรรมการเทศน์มหาชาติมหาเวสสันดรชาดกทางน้ำ ครั้งที่ 3 ด้วยความสมบูรณ์
 สำหรับผู้มีจิตศรัทธา ร่วมเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์มหาชาติฯ กัณฑ์ละ 30,000 บาท (จำนวนผู้เข้าร่วมงานไม่เกิน 3 ท่าน/กันฑ์) หรือร่วมเดินทางกับคณะท่านละ 600 บาท โดยโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาตลาดน้อย ชื่อบัญชี “การกุศลของกรมเจ้าท่า”เลขที่บัญชี 013-2-43147-8  และส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ โทรสาร 0 2236 3240 , 0 2236 7248 และรับบัตรเดินทางได้ในวันงานฯ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมเจ้าท่า โทรศัพท์  0 2236 3240 ,0 2233 1311 – 8 ต่อ 280 , 285 , 295

                                                                                   ฝ่ายประชาสัมพันธ์
                                                                                    11 มีนาคม 2558ภาพกิจกรรม:

กรมเจ้าท่า จัดเทศน์มหาชาติมหาเวสสันดรชาดกทางน้ำ ครั้งประวัติศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  กรมเจ้าท่า จัดเทศน์มหาชาติมหาเวสสันดรชาดกทางน้ำ ครั้งประวัติศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  กรมเจ้าท่า จัดเทศน์มหาชาติมหาเวสสันดรชาดกทางน้ำ ครั้งประวัติศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี    กรมเจ้าท่า จัดเทศน์มหาชาติมหาเวสสันดรชาดกทางน้ำ ครั้งประวัติศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  กรมเจ้าท่า จัดเทศน์มหาชาติมหาเวสสันดรชาดกทางน้ำ ครั้งประวัติศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  กรมเจ้าท่า จัดเทศน์มหาชาติมหาเวสสันดรชาดกทางน้ำ ครั้งประวัติศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  กรมเจ้าท่า จัดเทศน์มหาชาติมหาเวสสันดรชาดกทางน้ำ ครั้งประวัติศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  กรมเจ้าท่า จัดเทศน์มหาชาติมหาเวสสันดรชาดกทางน้ำ ครั้งประวัติศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  กรมเจ้าท่า จัดเทศน์มหาชาติมหาเวสสันดรชาดกทางน้ำ ครั้งประวัติศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  กรมเจ้าท่า จัดเทศน์มหาชาติมหาเวสสันดรชาดกทางน้ำ ครั้งประวัติศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  กรมเจ้าท่า จัดเทศน์มหาชาติมหาเวสสันดรชาดกทางน้ำ ครั้งประวัติศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  กรมเจ้าท่า จัดเทศน์มหาชาติมหาเวสสันดรชาดกทางน้ำ ครั้งประวัติศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  กรมเจ้าท่า จัดเทศน์มหาชาติมหาเวสสันดรชาดกทางน้ำ ครั้งประวัติศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  กรมเจ้าท่า จัดเทศน์มหาชาติมหาเวสสันดรชาดกทางน้ำ ครั้งประวัติศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  กรมเจ้าท่า จัดเทศน์มหาชาติมหาเวสสันดรชาดกทางน้ำ ครั้งประวัติศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  กรมเจ้าท่า จัดเทศน์มหาชาติมหาเวสสันดรชาดกทางน้ำ ครั้งประวัติศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  กรมเจ้าท่า จัดเทศน์มหาชาติมหาเวสสันดรชาดกทางน้ำ ครั้งประวัติศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  กรมเจ้าท่า จัดเทศน์มหาชาติมหาเวสสันดรชาดกทางน้ำ ครั้งประวัติศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  กรมเจ้าท่า จัดเทศน์มหาชาติมหาเวสสันดรชาดกทางน้ำ ครั้งประวัติศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  กรมเจ้าท่า จัดเทศน์มหาชาติมหาเวสสันดรชาดกทางน้ำ ครั้งประวัติศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  กรมเจ้าท่า จัดเทศน์มหาชาติมหาเวสสันดรชาดกทางน้ำ ครั้งประวัติศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  กรมเจ้าท่า จัดเทศน์มหาชาติมหาเวสสันดรชาดกทางน้ำ ครั้งประวัติศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  กรมเจ้าท่า จัดเทศน์มหาชาติมหาเวสสันดรชาดกทางน้ำ ครั้งประวัติศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  กรมเจ้าท่า จัดเทศน์มหาชาติมหาเวสสันดรชาดกทางน้ำ ครั้งประวัติศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  กรมเจ้าท่า จัดเทศน์มหาชาติมหาเวสสันดรชาดกทางน้ำ ครั้งประวัติศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี    กรมเจ้าท่า จัดเทศน์มหาชาติมหาเวสสันดรชาดกทางน้ำ ครั้งประวัติศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  กรมเจ้าท่า จัดเทศน์มหาชาติมหาเวสสันดรชาดกทางน้ำ ครั้งประวัติศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  กรมเจ้าท่า จัดเทศน์มหาชาติมหาเวสสันดรชาดกทางน้ำ ครั้งประวัติศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  กรมเจ้าท่า จัดเทศน์มหาชาติมหาเวสสันดรชาดกทางน้ำ ครั้งประวัติศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 


เอกสารแนบ:


25.2558_2.doc
back to top