th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

อธิบดีกรมเจ้าท่า ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างท่าเรือ 4 แห่ง
(21-04-2563)วันที่ 21 เมษายน 2563 นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า พร้อมด้วยนายสมพงษ์ จิรศิริเลิศ รองอธิบดีกรมเจ้าท่าด้านปฏิบัติการ ลงพื้นที่ตรวจสอบติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างท่าเรือในแม่น้ำเจ้าพระยา ที่มีความสำคัญและเป็นจุดเชื่อมต่อกับพื้นที่ท่องเที่ยวทั้ง 4 ท่าเรือ ได้แก่

1. ท่าเรือโดยสารท่าช้าง มีกำหนดการแล้วเสร็จ วันที่ 5 ธันวาคม 2563

2. ท่าเรือโดยสารท่าเตียน มีกำหนดการแล้วเสร็จ วันที่ 30 กันยายน 2563

3. ท่าเรือวัดโพธิ์ มีกำหนดการแล้วเสร็จ วันที่ 27 กรกฎาคม 2563

4. ท่าเรือโดยสารราชินี มีกำหนดการแล้วเสร็จ วันที่ 12 สิงหาคม 2563

ทั้งนี้ อธิบดีฯ ได้มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการเร่งรัดโครงการก่อสร้างท่าเรือให้แล้วเสร็จและเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ภาพกิจกรรม:

อธิบดีกรมเจ้าท่า ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างท่าเรือ 4 แห่ง  อธิบดีกรมเจ้าท่า ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างท่าเรือ 4 แห่ง  อธิบดีกรมเจ้าท่า ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างท่าเรือ 4 แห่ง   

back to top