th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานเปิดเรือศรีธารารักษ์ 8 และซ้อมแผนฉุกเฉินประจำปี ณ ท่าเรือ บ.บางจาก
(19-11-2562)วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08:30 น. นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานในพิธีเปิดการใช้งานเรือศรีธารารักษ์ 8 และซ้อมแผนฉุกเฉินประจำปี โดยมีนายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด มหาชน เป็นผู้กล่าวรายงาน ในการนี้ อธิบดีกรมเจ้าท่า กล่าวยินดีกับบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด มหาชน ในฐานะหน่วยงานภาคเอกชน ตระหนักถึงความสำคัญด้านความปลอดภัยและการดูแลสิ่งแวดล้อม พร้อมเปิดใช้งานเรือขจัดคราบน้ำมันเป็นของบริษัทเอง และยังพร้อมที่จะออกปฏิบัติการได้อย่างรวดเร็ว และทันการอีกด้วย รวมทั้งเข้าร่วมสมาคมอนุรักษ์สภาพแวดล้อมของกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมัน (IESG) ซึ่งแสดงถึงเจตนาในการร่วมมือกับกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมันเพื่อความเป็นเลิศด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย โดยจะช่วยเหลือกันในการป้องกันและขจัดคราบน้ำมันที่อาจรั่วไหลลงสู่ทะเล และสร้างความเชื่อมั่นในชุมชนลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา หลังจากนั้น อธิบดีกรมเจ้าท่า รับชมการซ้อมแผนฉุกเฉินประจำปี โดยเป็นการซ้อมแผนบูรณาการร่วมกันหลายฝ่าย ซึ่งมีเรือธารารักษ์ ของบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด และเรือเด่นสุทธิ ของกรมเจ้าท่า ร่วมปฏิบัติการในครั้งนี้ด้วย

ภาพกิจกรรม:

อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานเปิดเรือศรีธารารักษ์ 8 และซ้อมแผนฉุกเฉินประจำปี ณ ท่าเรือ บ.บางจาก  อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานเปิดเรือศรีธารารักษ์ 8 และซ้อมแผนฉุกเฉินประจำปี ณ ท่าเรือ บ.บางจาก  อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานเปิดเรือศรีธารารักษ์ 8 และซ้อมแผนฉุกเฉินประจำปี ณ ท่าเรือ บ.บางจาก  อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานเปิดเรือศรีธารารักษ์ 8 และซ้อมแผนฉุกเฉินประจำปี ณ ท่าเรือ บ.บางจาก  อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานเปิดเรือศรีธารารักษ์ 8 และซ้อมแผนฉุกเฉินประจำปี ณ ท่าเรือ บ.บางจาก  อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานเปิดเรือศรีธารารักษ์ 8 และซ้อมแผนฉุกเฉินประจำปี ณ ท่าเรือ บ.บางจาก  อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานเปิดเรือศรีธารารักษ์ 8 และซ้อมแผนฉุกเฉินประจำปี ณ ท่าเรือ บ.บางจาก  อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานเปิดเรือศรีธารารักษ์ 8 และซ้อมแผนฉุกเฉินประจำปี ณ ท่าเรือ บ.บางจาก  อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานเปิดเรือศรีธารารักษ์ 8 และซ้อมแผนฉุกเฉินประจำปี ณ ท่าเรือ บ.บางจาก  อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานเปิดเรือศรีธารารักษ์ 8 และซ้อมแผนฉุกเฉินประจำปี ณ ท่าเรือ บ.บางจาก 

back to top