th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

อธิบดีกรมเจ้าท่า บันทึกเทปรายการ “ฮาร์ดคอร์ข่าว” ทางช่อง 5 ในประเด็นการอำนวยความสะดวกประชาชนในพระราชพิธีทางชลมารค 12 ธันวาคม 2562
(15-11-2562)อธิบดีกรมเจ้าท่า บันทึกเทปรายการ “ฮาร์ดคอร์ข่าว” ทางช่อง 5 ในประเด็นการอำนวยความสะดวกประชาชนในพระราชพิธีทางชลมารค 12 ธันวาคม 2562

วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา 11:30 น. ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า เข้าร่วมบันทึกเทปรายการ ฮาร์ดคอร์ข่าว ในเรื่องการอำนวยความสะดวกประชาชนในพระราชพิธีทางชลมารค 12 ธันวาคม 2562
โดยมีประเด็นในการจัดการเรื่องความคืบหน้าของการควบคุมจราจรทางน้ำในช่วงพระราชพิธีฯ ซึ่งกรมเจ้าท่าได้ออกประกาศ การควบคุมการจราจรทางน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาและคลองบางกอกน้อย เป็นการชั่วคราว เนื่องในวันฝึกซ้อมและวันเสด็จพระราชดำเนินฯ จัดเจ้าหน้าที่ประจำท่าเรือพร้อมเรือตรวจการณ์เจ้าท่า จำนวน 15 ลำ ในการอำนวยความสะดวกและควบคุมการจราจรทางน้ำ
ทั้งนี้ กรมเจ้าท่า ร่วมกับผู้ประกอบการเรือ บริษัท ครอบครัวขนส่ง 2002 จำกัด , บริษัท เรือด่วนเจ้าพระยา จำกัด , และ บริษัท วรรณงามนาวา จำกัด จัดเรือบริหารฟรี เพื่อบริการรับ-ส่ง ประชาชนที่จะเดินทางมาร่วมชมขบวนเรือพระราชพิธีฯ จำนวน 3 เส้นทาง
- เรือโดยสารในคลองแสนแสบ จำนวน 1 เส้นทาง ท่าเรือประตูน้ำ-ท่าเรือผ่านฟ้าลีลาศ ให้บริการฟรี ตั้งแต่ 07:00-20:00 น. ทุกๆ 10 นาที โดยบริษัท ครอบครัวขนส่ง 2002 จำกัด
- เรือโดยสารในแม่น้ำเจ้าพระยา จำนวน 2 เส้นทาง
• ท่าเรือนนทบุรี – ท่าเรือซังฮี้ (ท่าเรือสะพานกรุงธนบุรี) ให้บริการฟรีตั้งแต่ 12:00 – 18:00 น. ทุกๆ 1 ชั่วโมง
• ท่าเรือสาทร – ท่าเรือสะพานพุทธ ให้บริการฟรีตั้งแต่ 07:00 – 18:00 น. ทุกๆ 1 ชั่วโมง ทุกๆ 1 ชั่วโมง

และได้แนะนำเส้นทางให้กับประชาชนที่จะมาร่วมชมขบวนเรือพระราชพิธีฯ โดยการเดินทางทางน้ำสามารถเดินทางทางเรือใน 3 เส้นทาง ข้างต้น และสามารถเดินทางเข้าสู่พื้นที่พระราชพิธีฯ โดย ขสมก. ได้จัดรถฟรีบริการประชาชน สุดท้ายนี้ อธิบดีกรมเจ้าท่าขอเชิญชวนประชาชน ร่วมชมการฝึกซ้อมใหญ่เสมือนจริงในวันเสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2562
_______________________________
ออนแอร์ในวันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2562 เวลา 19:30 - 20:00 น.


ภาพกิจกรรม:

อธิบดีกรมเจ้าท่า บันทึกเทปรายการ “ฮาร์ดคอร์ข่าว” ทางช่อง 5 ในประเด็นการอำนวยความสะดวกประชาชนในพระราชพิธีทางชลมารค 12 ธันวาคม 2562  อธิบดีกรมเจ้าท่า บันทึกเทปรายการ “ฮาร์ดคอร์ข่าว” ทางช่อง 5 ในประเด็นการอำนวยความสะดวกประชาชนในพระราชพิธีทางชลมารค 12 ธันวาคม 2562  อธิบดีกรมเจ้าท่า บันทึกเทปรายการ “ฮาร์ดคอร์ข่าว” ทางช่อง 5 ในประเด็นการอำนวยความสะดวกประชาชนในพระราชพิธีทางชลมารค 12 ธันวาคม 2562  อธิบดีกรมเจ้าท่า บันทึกเทปรายการ “ฮาร์ดคอร์ข่าว” ทางช่อง 5 ในประเด็นการอำนวยความสะดวกประชาชนในพระราชพิธีทางชลมารค 12 ธันวาคม 2562  อธิบดีกรมเจ้าท่า บันทึกเทปรายการ “ฮาร์ดคอร์ข่าว” ทางช่อง 5 ในประเด็นการอำนวยความสะดวกประชาชนในพระราชพิธีทางชลมารค 12 ธันวาคม 2562  อธิบดีกรมเจ้าท่า บันทึกเทปรายการ “ฮาร์ดคอร์ข่าว” ทางช่อง 5 ในประเด็นการอำนวยความสะดวกประชาชนในพระราชพิธีทางชลมารค 12 ธันวาคม 2562 

back to top