Buca escort

sakarya escort sakarya escort serdivan escort sakarya escort webmaster forum serdivan escort serdivan escort serdivan escort kuşadası escort
escort bayan kayseri escort nevşehir escort ankara escort rokettube sakarya escort adapazarı escort akyazı escort erenler escort ferizli escort hendek escort karasu escort sapanca escort serdivan escort söğütlü escort
anadolu yakasi escort
ข่าวผู้บริหาร.

th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า เข้าร่วมประชุมเสวนากับคณะกรรมาธิการการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เรื่อง "การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของ 4 จังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามัน"ในวันที่ 26 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมเตียมหล่าย โรงแรมพราวภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
(27-03-2561)นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 5 ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา หัวหน้ากลุ่มวิศวทางทะเล กองวิศวกรรม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเสวนากับคณะกรรมาธิการการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เรื่อง "การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของ 4 จังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามัน" โดยมีพลโท จเรศักณ์ อานุภาพ ประธานคณะกรรมาธิการการคมนาคม และคณะ พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากจังหวัดภูเก็ต กระบี่ พังงา และจังหวัดระนอง เข้าร่วมประชุม ในวันที่ 26 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมเตียมหล่าย โรงแรมพราวภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โดยการประชุมมีประเด็นสำคัญ อาทิ
1. โครงการลงเรือ-ขึ้นเครื่อง เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรที่คับคั่งในจังหวัดภูเก็ต
2.โครงการโครงข่ายเชื่อมโยงเส้นทางเดินเรือภูเก็ต-พังงา-กระบี่ “วงแหวนแห่งอันดามัน” เพื่อแก้ปัญหาการจราจรทางถนนและนักท่องเที่ยวแออัดสนามบินภูเก็ตใช้สนามบินคู่ภูเก็ต-กระบี่ผ่านเส้นทางเดินเรือ
3. การกำหนดมาตรการควาปลอดภัยทางน้ำ ทั้งการจัดระเบียบทางน้ำ การเพิ่มมาตรการความปลอดภัยของเรือ ท่าเรือ และคนประจำเรือ เพื่อรองรับกิจกรรมทางน้ำรูปแบบต่างๆ โดยบูรณาการร่วมกับจังหวัดเพื่อแก้ปัญหาอุบัติเหตุทางน้ำ
4. การเพิ่มศักยภาพและบำรุงรักษาระบบของศูนย์ควบคุมการจราจรทางน้ำ เพื่อความปลอดภัยและจัดระเบียบการสัญจรทางน้ำ
5. การพัฒนาและแก้ไขข้อจำกัดของ Marina Hub จังหวัดภูเก็ต การพัฒนาท่าเรือ และความลึกของร่องน้ำในการรองรับเรือขนาดใหญ่ 
ทั้งนี้ ในการดำเนินการจะเป็นการทำงานร่วมกันอย่างบูรณาการกับหน่วยงานท้องถิ่นในฝั่งอันดามันที่จะร่วมกันพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวทางน้ำต่อไป


ภาพกิจกรรม:

นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า เข้าร่วมประชุมเสวนากับคณะกรรมาธิการการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เรื่อง "การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของ 4 จังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามัน"ในวันที่ 26 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมเตียมหล่าย โรงแรมพราวภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต  นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า เข้าร่วมประชุมเสวนากับคณะกรรมาธิการการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เรื่อง "การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของ 4 จังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามัน"ในวันที่ 26 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมเตียมหล่าย โรงแรมพราวภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต  นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า เข้าร่วมประชุมเสวนากับคณะกรรมาธิการการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เรื่อง "การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของ 4 จังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามัน"ในวันที่ 26 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมเตียมหล่าย โรงแรมพราวภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต  นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า เข้าร่วมประชุมเสวนากับคณะกรรมาธิการการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เรื่อง "การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของ 4 จังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามัน"ในวันที่ 26 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมเตียมหล่าย โรงแรมพราวภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต  นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า เข้าร่วมประชุมเสวนากับคณะกรรมาธิการการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เรื่อง "การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของ 4 จังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามัน"ในวันที่ 26 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมเตียมหล่าย โรงแรมพราวภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต  นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า เข้าร่วมประชุมเสวนากับคณะกรรมาธิการการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เรื่อง "การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของ 4 จังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามัน"ในวันที่ 26 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมเตียมหล่าย โรงแรมพราวภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 

back to top