Buca escort

sakarya escort sakarya escort serdivan escort sakarya escort webmaster forum serdivan escort serdivan escort serdivan escort kuşadası escort nevşehir escort
escort bayan kayseri escort nevşehir escort ankara escort rokettube sakarya escort adapazarı escort akyazı escort erenler escort ferizli escort hendek escort karasu escort sapanca escort serdivan escort söğütlü escort
anadolu yakasi escort
ข่าวผู้บริหาร.

th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำ เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานจัดการฝึกซ้อมแผนป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมันแห่งชาติ ครั้งที่ 10 พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในวันที่ 21 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมป่าสัก อาคาร 6 ชั้น 3 กรมเจ้าท่า
(21-03-2561)นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำ เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานจัดการฝึกซ้อมแผนป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมันแห่งชาติ ครั้งที่ 10 พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในวันที่ 21 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมป่าสัก อาคาร 6 ชั้น 3 กรมเจ้าท่า โดยการประชุมเป็นการกำหนดแผนเพื่อเตรียมความพร้อมในการเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจในแผนชาติให้กับบุคลากร, ซักซ้อมความพร้อมในการประสานงานและการปฏิบัติงานร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหน่วยงานต่างประเทศในการแก้ไขปัญหาการรั่วไหลขนาดใหญ่ของน้ำมันตามบทบาทและหน้าที่ที่กำหนดไว้ในแผนชาติ, ทดสอบความพร้อมของเรือและอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานขจัดคราบน้ำมันร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเพื่อปรับปรุงข้อมูลที่มีอยู่ ความสามารถนำมาใช้งานร่วมกันได้ และสถานที่เก็บอุปกรณ์ขจัดคราบน้ำมันของแต่ละหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน อีกทั้งได้แต่งตั้งคณะทำงานโดยมีรองอธิบดีกรมเจ้าท่าเป็นประธานคณะทำงาน และมีมติที่ประชุมเห็นชอบให้ฝึกซ้อมแผนชาติ ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 23-25 พฤษภาคม 2561 โดยเป็นการบรรยายทบทวนความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การฝึกซ้อมในรูป Table Top Exercise และการฝึกซ้อมภาคสนามในทะเล

ภาพกิจกรรม:

นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำ เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานจัดการฝึกซ้อมแผนป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมันแห่งชาติ ครั้งที่ 10 พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในวันที่ 21 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมป่าสัก อาคาร 6 ชั้น 3 กรมเจ้าท่า   นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำ เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานจัดการฝึกซ้อมแผนป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมันแห่งชาติ ครั้งที่ 10 พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในวันที่ 21 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมป่าสัก อาคาร 6 ชั้น 3 กรมเจ้าท่า   นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำ เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานจัดการฝึกซ้อมแผนป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมันแห่งชาติ ครั้งที่ 10 พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในวันที่ 21 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมป่าสัก อาคาร 6 ชั้น 3 กรมเจ้าท่า   นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำ เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานจัดการฝึกซ้อมแผนป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมันแห่งชาติ ครั้งที่ 10 พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในวันที่ 21 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมป่าสัก อาคาร 6 ชั้น 3 กรมเจ้าท่า  

back to top