th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำ ลงพื้นที่บริเวณท่าเรือประมงแหลมงอบ ท่าเรือเฟอร์รี่ อินเตอร์เกาะช้าง จำกัด เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับรองรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561 จังหวัดตราด
(09-02-2561)ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561 นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำ พร้อมด้วยนายวรรณชัย บุตรทองดี ผู้อำนวยการกองวิศวกรรม ผู้เชี่ยวชาญวิชาชีพด้านการพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาตราด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่บริเวณท่าเรือประมงแหลมงอบ ท่าเรือเฟอร์รี่ อินเตอร์เกาะช้าง จำกัด และตรวจเรือตรวจการณ์เจ้าท่า 802 เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับรองรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม และคณะ ในการตรวจราชการโครงข่ายคมนาคมเพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ในพื้นที่จังหวัดตราด

ภาพกิจกรรม:

นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำ ลงพื้นที่บริเวณท่าเรือประมงแหลมงอบ ท่าเรือเฟอร์รี่ อินเตอร์เกาะช้าง จำกัด เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับรองรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561 จังหวัดตราด  นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำ ลงพื้นที่บริเวณท่าเรือประมงแหลมงอบ ท่าเรือเฟอร์รี่ อินเตอร์เกาะช้าง จำกัด เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับรองรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561 จังหวัดตราด  นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำ ลงพื้นที่บริเวณท่าเรือประมงแหลมงอบ ท่าเรือเฟอร์รี่ อินเตอร์เกาะช้าง จำกัด เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับรองรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561 จังหวัดตราด  นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำ ลงพื้นที่บริเวณท่าเรือประมงแหลมงอบ ท่าเรือเฟอร์รี่ อินเตอร์เกาะช้าง จำกัด เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับรองรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561 จังหวัดตราด  นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำ ลงพื้นที่บริเวณท่าเรือประมงแหลมงอบ ท่าเรือเฟอร์รี่ อินเตอร์เกาะช้าง จำกัด เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับรองรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561 จังหวัดตราด   

back to top