th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมเจ้าท่า ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนในรายการ “คุยชัดพัฒนาประเทศ” ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561 ณ กรมเจ้าท่า
(26-01-2561)นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมเจ้าท่า ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนในรายการ “คุยชัดพัฒนาประเทศ” ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 ในประเด็นเกี่ยวกับโครงการพัฒนาท่าเทียบเรือขนาดใหญ่ การเดินเรือโดยสารและขนส่ง ตลอดจนการบำรุงรักษาร่องน้ำให้สามารถเดินเรือได้ตลอดเวลา เพื่อรองรับการท่องเที่ยวและการขนส่งสินค้าทางน้ำให้มีความสะดวก ปลอดภัย รวมทั้งยังเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันด้านขนส่งทางน้ำของประเทศในอนาคต เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561 ณ กรมเจ้าท่า

ภาพกิจกรรม:

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมเจ้าท่า ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนในรายการ “คุยชัดพัฒนาประเทศ” ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5  เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561 ณ กรมเจ้าท่า  นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมเจ้าท่า ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนในรายการ “คุยชัดพัฒนาประเทศ” ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5  เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561 ณ กรมเจ้าท่า  นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมเจ้าท่า ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนในรายการ “คุยชัดพัฒนาประเทศ” ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5  เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561 ณ กรมเจ้าท่า  นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมเจ้าท่า ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนในรายการ “คุยชัดพัฒนาประเทศ” ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5  เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561 ณ กรมเจ้าท่า  นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมเจ้าท่า ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนในรายการ “คุยชัดพัฒนาประเทศ” ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5  เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561 ณ กรมเจ้าท่า  นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมเจ้าท่า ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนในรายการ “คุยชัดพัฒนาประเทศ” ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5  เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561 ณ กรมเจ้าท่า 

back to top