Buca escort

sakarya escort sakarya escort serdivan escort sakarya escort webmaster forum serdivan escort serdivan escort serdivan escort
escort bayan kayseri escort nevşehir escort ankara escort rokettube sakarya escort adapazarı escort akyazı escort erenler escort ferizli escort hendek escort karasu escort sapanca escort serdivan escort söğütlü escort
ข่าวผู้บริหาร.

th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

นางจิราภรณ์ จันทรศิริ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านความปลอดภัย เป็นประธานเปิดโครงการ “การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อศึกษาพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.๒๕๕๘ เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานและยกร่างพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทยและพระราชบัญญัติเรือไทย”
(30-03-2559)   วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ นางจิราภรณ์ จันทรศิริ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านความปลอดภั ัย เป็นประธานเปิดโครงการ “การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อศึกษาพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.๒๕๕๘ เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานและยกร่างพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทยและพระราชบัญญัติเรือไทย” ณ ห้องศรีพระยา ชั้นดาดฟ้า อาคาร ๒ โดยมีวัตถุประสงค์ให้บุคลากรกรมเจ้าท่าเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ พร้อมทั้งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย และพระราชบัญญัติเรือไทยที่เกี่ยวข้องกับพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.๒๕๕๘
โดยในช่วงเช้า รองอธิบดีกรมเจ้าท่าด้านความปลอดภัย ให้เกียรติบรรยายหัวข้อ กฎระเบียบในการปฏิบัติงานทั้งกรณีเรือและประกาศนียบัตรที่ใช้สำหรับเรือประมง การอนุญาตให้ทำการงานในเรือ รวมทั้งการปฏิบัติงานด้านอื่นๆ และในช่วงบ่าย ได้รับเกียรติจาก นายประเทศ ซอรักษ์ หัวหน้ากลุ่มนิติการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองกฎหมาย กรมประมง บรรยายหัวข้อ “ความรู้เกี่ยวกับพระราชกำหนดประมง พ.ศ.๒๕๕๘”

ภาพกิจกรรม:

นางจิราภรณ์ จันทรศิริ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านความปลอดภัย เป็นประธานเปิดโครงการ “การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อศึกษาพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.๒๕๕๘ เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานและยกร่างพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทยและพระราชบัญญัติเรือไทย”  นางจิราภรณ์ จันทรศิริ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านความปลอดภัย เป็นประธานเปิดโครงการ “การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อศึกษาพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.๒๕๕๘ เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานและยกร่างพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทยและพระราชบัญญัติเรือไทย”  นางจิราภรณ์ จันทรศิริ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านความปลอดภัย เป็นประธานเปิดโครงการ “การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อศึกษาพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.๒๕๕๘ เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานและยกร่างพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทยและพระราชบัญญัติเรือไทย”    นางจิราภรณ์ จันทรศิริ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านความปลอดภัย เป็นประธานเปิดโครงการ “การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อศึกษาพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.๒๕๕๘ เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานและยกร่างพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทยและพระราชบัญญัติเรือไทย”  นางจิราภรณ์ จันทรศิริ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านความปลอดภัย เป็นประธานเปิดโครงการ “การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อศึกษาพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.๒๕๕๘ เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานและยกร่างพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทยและพระราชบัญญัติเรือไทย” 

back to top